RSS

In deze rubriek worden, soms op verzoek, onderwerpen of activiteiten aan de orde gesteld die tijdelijk belangrijk of interessant kunnen zijn. Deze actuele vermeldingen dienen wel een relatie te hebben met onze Hervormde Gemeente of  Het Trefpunt.

In de rubriek "nieuws" vindt u aankondigingen van activiteiten, verslagen van activiteiten en alle actuele dingen waar over wij u graag op de hoogte stellen.

In de rubriek "foto's" staan foto's van kerkdiensten en activiteiten die de laatste tijd gehouden zijn.

Onze spulletjes die wij verkopen op Marktplaats kunt u vinden onder het kopje "Rommelmarkt Marktplaats".

En de uitgaven van 'Rondom de Witte Kerk", ons kerkblad, vindt u onder het kopje "Kerkblad".

Kopij voor deze rubriek kunt u aanleveren, het liefst in Word, via e-mail  kerkelijkbureau@wittekerk.nl  of op DVD of memorystick (bij het Kerkelijk Bureau). De redactie behoudt zich het recht voor om kopij enigszins aan te passen of in het uiterste geval te weigeren.

Wij verzoeken u vriendelijk ons te helpen bij het up-to-date houden van deze rubriek. Dit kunt u doen door ons op de hoogte te brengen van gewijzigde, niet meer relevante of foute informatie. Ook hiervoor kunt u terecht bij het Kerkelijk Bureau, e-mail  kerkelijkbureau@wittekerk.nl  of  telefoon 0252-672476.

Contactpersoon voor de website is Truus Klerk.

Winnaar van de zilveren Webfish Award 2011   © copyright 2003 - 2018 wittekerk.nl | Contact | Disclaimer | Sitemap | design Wizzo