RSS

De actie Kerkbalans is een actie die gelijktijdig in veel kerken gehouden wordt. Mensen wordt gevraagd hoeveel zij dit jaar kunnen bijdragen aan het werk in de kerk. Alle leden van onze wijkgemeente ontvangen een brief.

Wie krijgt een brief
Alle gemeenteleden van 18 jaar en ouder die gedoopt zijn of belijdenis hebben gedaan ontvangen een brief. Daarnaast ontvangen de mensen die bij ons ingeschreven staan en in het verleden hebben bijgedragen deze brief.
Ook degenen die in het verleden hebben aangegeven niet mee te willen doen met de actie Kerkbalans ontvangen een brief.  De omstandigheden kunnen gewijzigd zijn waardoor iemand juist wel weer mee wil doen met deze actie. Op het antwoordformulier kunt u ook aangeven dat u geen bijdrage wilt geven voor deze actie.


Kerk zijn we samen
In 2017 gaven we samen € 150.000 aan actie Kerkbalans. Veel geld, dat hard nodig is. Want daardoor kunnen we een actieve geloofsgemeenschap zijn, waar iedereen altijd - of je nu lid bent of niet - terecht kan voor praktische steun of een luisterend oor. Mede dankzij deze opbrengst konden we het afgelopen jaar bijvoorbeeld elke week een koffieochtend houden, ons jeugdhonk verbouwen en een jongerenwerker aanstellen. Mooie dingen voor mensen binnen en buiten de kerk.

Plannen
Het komende jaar willen we de opbrengst onder meer gebruiken om met de hele gemeente een programma te volgen. We leren om vanauit een persoonlijke relatie met Jezus Christus meer te betekenen voor de mensen om ons heen. Ziet u hoe belangrijk de kerk is voor mensen binenn en buiten onze gemeente?

Geven
Geef daarom dit jaar ook aan de Witte Kerk. Zodat we samen kunnen blijven geven aan anderen.

Wil je ook bijdragen? Dat kan hier.


Wil je eerst de begroting zien? Kijk dan even hier.

De volledige begroting 2017 is op aanvraag verkrijgbaar bij de kerkrentmeesters (penningmeester@wittekerk.nl of 06-21814077)

 
Belastingaftrek
Uw bijdrage aan kerkbalans komt in aanmerking voor belastingaftrek: Als u meer dan 1% van uw verzamelinkomen en tevens meer dan € 60 aan giften per jaar uitgeeft, is het meerdere, tot maximaal 10% van het verzamelinkomen, aftrekbaar. Als u er voor kiest uw bijdrage gedurende vijf jaar notarieel vast te leggen is zelfs het gehele bedrag aftrekbaar. Sinds 2014 is zelfs de tussenkomst van een notaris niet meer nodig. Zo is uw gift altijd 100% aftrekbaar van uw inkomstenbelasting.
Zie www.belastingdienst.nl/giften of vraag uw kerkrentmeesters om informatie.
Wanneer u naar aanleiding van deze informatie vragen of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met het Kerkelijk Bureau:

Hoofdweg 1318,
2153 LS  Nieuw-Vennep
T: 0252-672476
E: kerkelijkbureau@wittekerk.nl

Of met het College van Kerkrentmeesters via: penningmeester@wittekerk.nl

Wilt u ook bijdragen? Klik dan hier.

Wilt u uw gift zelf overmaken, dan kunt u dat doen op bankrekeningnummer NL45FVLB0225382296 ten name van Hervormde Gemeente Nieuw-Vennep. (Let op: dit nummer is alleen voor de Actie Kerkbalans).

 

 

Winnaar van de zilveren Webfish Award 2011   © copyright 2003 - 2018 wittekerk.nl | Contact | Disclaimer | Sitemap | design Wizzo