RSS

Lidmaatschap

Wij heten u graag welkom als nieuw lid van de Witte Kerk. Heeft u vragen over de gemeente? Wilt u een vrijblijvend kennismakingsgesprek voeren? Neem contact op met onze predikant, ds. Arjan Berensen via dominee@wittekerk.nl.

Soorten lidmaatschap
De Protestantse Kerk in Nederland en daarmee ook de Witte Kerk, kent 2 verschillende soorten lidmaatschap:
Belijdende leden zijn zij die belijdenis van hun geloof hebben afgelegd. Belijdende leden zijn ook altijd doopleden. Als iemand belijdenis doet en nog niet is gedoopt, wordt hij of zij op dat moment gedoopt. Wij erkennen de belijdenis die mensen in andere kerken hebben afgelegd en lid van onze gemeente willen worden.
Doopleden zijn zij die als kind zijn gedoopt. Wij erkennen de doop die mensen in andere kerken hebben ontvangen en nu dooplid van onze gemeente willen worden.
 
Daarnaast horen ook bij de gemeenschap van de kerk:
Gastleden zijn zij die dooplid of belijdend lid van een andere gemeente zijn en ook bij ons ingeschreven willen staan, omdat zij zich bij onze gemeenschap betrokken voelen. Zij blijven ingeschreven staan in hun eigen kerk, maar staan ook bij ons ingeschreven, als gastlid. Ook kinderen die in een andere kerk staan ingeschreven (omdat een van de ouders daar lid is) komen voor een gastlidmaatschap in aanmerking.
Sympathisanten zijn zij die zich op een of andere wijze met ons verbonden voelen. Zij geven blijk van die verbondenheid door zich als sympathisant (formeel heten zij: blijkgever van verbondenheid) aan te melden. Wie komen daarvoor in aanmerking? Bijvoorbeeld de partner van een lid van onze gemeente, niet-gedoopte kinderen van wie een van de ouders bij ons staat ingeschreven, mensen bij wie het geloof groeiende is maar nog niet de formele stap naar de kerk hebben gezet, zij die geregeld onze diensten bezoeken enzovoorts.
 
Lid worden
De Hervormde Gemeente kent 2 wijkgemeentes: de Witte Kerk en Crosspoint. Wanneer u overgeschreven wilt worden naar wijkgemeente Witte Kerk vanuit Crosspoint, kunt u het bijbehorende formulier invullen en opsturen naar het Kerkelijk Bureau (per mail kerkelijkbureau@wittekerk.nl of per post: Hoofdweg 1318, 2153 LS  Nieuw-Vennep): overschrijven van CrossPoint naar Witte Kerk.
 
Lid van de PKN en verhuisd naar Nieuw-Vennep
Wanneer u als dooplid of belijdend lid van de PKN, in Nieuw-Vennep bent komen wonen en u geen beroep hebt gedaan op de Wet Privacy, wordt uw verhuizing door de burgerlijke gemeente doorgegeven aan de kerk en wordt u automatisch ingeschreven bij de PKN in Nieuw-Vennep. Afhankelijk van uw gemeente van herkomst wordt u ingeschreven bij Protestantse Gemeente de Rank, wijkgemeente Witte Kerk van de Hervormde Gemeente Nieuw-Vennep/Burgerveen, of wijkgemeente Crosspoint van de Hervormde Gemeente Nieuw-Vennep/Burgerveen. U kunt echter te allen tijde lid worden van de Witte Kerk, door deze automatische overschrijving aan te vullen met een lidmaatschapsmelding via ons Kerkelijk Bureau: kerkelijkbureau@wittekerk.nl, 0252-672476.
 
Lid van de PKN en niet wonend in Nieuw-Vennep
Wanneer u niet in Nieuw-Vennep woont, lid bent van de PKN en lid wilt worden van onze gemeente, kunt u contact opnemen met het Kerkelijk Bureau (mail: kerkelijkbureau@wittekerk.nl of telefoon: 0252-672476). Wij heten u graag welkom als lid van de Witte Kerk (in ons kerkverband wordt dit 'een voorkeurslidmaatschap' genoemd).
 
Lid van een andere kerk
Wanneer u dooplid of belijdend lid van een andere kerkelijke gemeente bent en bij ons lid wilt worden, kunt u het inschrijfformulier invullen en verzenden aan het Kerkelijk Bureau (scannen en mailen naar kerkelijkbureau@wittekerk.nl of per post verzenden naar Hoofdweg 1318, 2153 LS Nieuw-Vennep). Ook wanneer u gastlid of sympathisant wilt worden, kunt u even contact opnemen met het Kerkelijk Bureau.
 
Niet gedoopt
Als u niet gedoopt bent, maar wel gelooft, verschilt de gang van zaken van de voorgaande situaties. Gedoopt zijn is namelijk een kenmerk van het kerkelijk lidmaatschap, een enkele uitzondering daargelaten. Als (bijna) volwassene volgt u eerst een aantal lessen over de belangrijkste aspecten van de christelijke leer en het christelijke leven. Daarna maakt u een definitieve keuze of u Jezus wilt volgen en lid wilt worden van de kerk. Vervolgens wordt u, indien u daar achter staat, gedoopt.
 
Wanneer lidmaatschap nog een stap te ver is en u nog ‘zoekende’ bent, is er ook de mogelijkheid om u als sympathisant te laten registreren. Maar ook dat is niet verplicht. Iedereen is altijd welkom tijdens alle activiteiten.
 
Uitschrijven als lid
Ooit bent u ingeschreven als lid van de Protestantse Kerk. In de meeste gevallen zal dat zijn geweest omdat uw ouders u hebben laten dopen. Bij een verhuizing verhuist het kerklidmaatschap automatisch mee. Iemand komt aan de deur om u welkom te heten in de nieuwe gemeente. U wordt benaderd voor het geven van een financiële bijdrage. Maar in de praktijk doet u weinig tot niets met kerk en geloof. U wilt u laten uitschrijven. Hoe gaat dat in zijn werk?
 
Ter overweging
Voor we verder gaan, willen we toch nog even stilstaan bij uw motief. Waarom wilt u uitgeschreven worden? Dat is een persoonlijke zaak. Daar willen we niet aankomen. Wel willen we een paar overwegingen meegeven.
We hopen dat onze leden zich actief inzetten om hun geloof in Jezus Christus vorm te geven. Wat ons betreft hoort de kerk daarbij. Maar er kunnen allerlei omstandigheden zijn waardoor de kerk buiten beeld is. Dat hoeft wat ons betreft geen reden te zijn om uit te schrijven. U hoeft zich op geen enkele manier gedwongen te voelen om u uit te laten schrijven.
Een tweede overweging houdt hiermee verband. Het kan zijn dat de kerk u op dit moment niets zegt. Maar dat kan veranderen, bijvoorbeeld omdat u ingrijpende dingen meemaakt. U zult de eerste niet zijn die in zo’n situatie opnieuw kijkt naar wat kerk en geloof te bieden hebben. Lidmaatschap kan die stap makkelijker maken.
In de derde plaats zouden we willen suggereren: geef het kerklidmaatschap een kans. Op deze website, maar ook op facebook en twitter staat een breed scala aan activiteiten van de kerk op het gebied van geloof, maar ook op hele andere terreinen. Misschien zit er ook wel eens iets voor u tussen. Dat hoeft niet per se een kerkdienst te zijn. Er is veel meer. 
 
Uitschrijven
Als u na het voorgaande besluit u uit te laten schrijven, dan kunt u dit uitschrijfformulier invullen. Ouders kunnen dit formulier ook ondertekenen voor hun minderjarige kinderen. Meerderjarige kinderen moeten dit formulier zelf ondertekenen.
U kunt het ingevulde formulier scannen en mailen naar kerkelijkbureau@wittekerk.nl of per post opsturen naar Hoofdweg 1318, 2153 LS Nieuw-Vennep.
Wanneer u zich uitschrijft bij onze gemeente, wordt u ook uitgeschreven als lid van de Protestantse Kerk in Nederland.
 
Altijd welkom!
Natuurlijk blijft u van harte welkom bij alle activiteiten. En mocht u zich ooit weer in willen laten schrijven, dat doen we dat graag.
 
Veel gestelde vragen
 
Wie staan er verder geregistreerd in de administratie van de Protestantse Kerk in Nederland?
Naast doopleden, belijdende leden, gastleden en personen die blijk geven van verbondenheid met de gemeente (sympathisanten), staan ook mee geregistreerde familieleden van leden in de administratie.
 
Hoe komt het dat de plaatselijke kerkelijke gemeente weet van mijn verhuizing?
Via de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA). Op grond van de Wet gemeentelijke basisadministratie (GBA) is de SILA gerechtigd om informatie te ontvangen over de verhuizing van personen die in de GBA met een zogenaamde ‘sila-stip’ zijn gemarkeerd. De SILA kan vervolgens bepalen van welk kerkgenootschap betrokkene lid is en geeft de informatie door.
Als iemand niet in de Sila-administratie wil staan, kan diegene bij de SILA bezwaar maken tegen deze registratie. Dit dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren onder vermelding van naam, voornamen, adres en geboortedatum. De SILA zal de registratie beëindigen. Let op: als iemand dit doet, moet diegene zelf zijn verhuizing doorgeven aan de kerkelijke gemeente waar hij lid van was en weer wil worden.
SILA geeft niet alleen verhuizingen, maar ook overlijden door aan de plaatselijke gemeentes.
Meer informatie op www.sila.nl.

 

Winnaar van de zilveren Webfish Award 2011   © copyright 2003 - 2018 wittekerk.nl | Contact | Disclaimer | Sitemap | design Wizzo