RSS

Onze wekelijkse diensten...

Iedere zondag worden er in de Witte Kerk twee kerkdiensten gehouden, namelijk om 09.30 uur en om 19.00 uur. Daarnaast zijn er kerkdiensten op Goede Vrijdag ( 9.30 uur en 19.30 uur)en op Hemelvaartsdag ('s morgens om 9.30 uur). Bidstond voor gewas en arbeid (2e woensdag in maart) en dankstond voor gewas en arbeid (1e woensdag in november) zijn avonddiensten die om 19.30 uur beginnen. Ook op oudejaarsavond (19.30 uur) en op nieuwjaarsmorgen (10.30 uur) houden wij een dienst.

Voorganger
Onze eigen predikant gaat in de regel één maal per zondag voor. De andere diensten worden ingevuld door gastpredikanten. Het rooster wordt afgedrukt in het kerkblad 'Rondom de Witte Kerk' en op internet, zodat u steeds kunt weten wie er in de dienst voorgaat.

Kinderen
Tijdens de morgendiensten is er crèche en peuterkerk voor kinderen tot en met drie jaar. Tijdens de morgendiensten is er kindernevendienst voor kinderen van groep 1 t/m 8 van de basisschool. Behalve de tweede zondag van de maand. Dan blijven de tieners van groep 7 en 8 in de kerk. Zij kunnen bij hun ouders zitten of op de gaanderij bij elkaar. Bij de ingang van de kerk ligt altijd een A4'tje voor hen klaar met allerlei vragen en opdrachten bij de dienst.

Collecte
Tijdens de kerkdiensten worden twee collectes gehouden. De eerste rondgang is bestemd voor het werk van het college van kerkrentmeesters, de tweede rondgang is bestemd voor de diaconie. Bij de uitgang vindt een collecte plaats voor een speciaal doel dat in het kerkblad en tijdens de dienst wordt bekend gemaakt.

Bijbel en liederen
Tijdens de diensten wordt gezongen uit het Liedboek voor de Kerken en de NBV-vertaling gebruikt. Tijdens de ochtenddienst worden 2 liederen uit andere bundels gezongen en voor de avonddienst wordt een lied gezongen uit de Evangelische Liedbundel. De andere bundels die gebruikt worden zijn Hervormde Bundel 1938, Johannes de Heer, Uit aller mond, Zingend Gezegend, Psalmen voor Nu, The Psalm Project en Opwekking. Wanneer liederen uit deze bundels gezongen worden, worden de teksten verstrekt (in de liturgie, zondagsbrief, of op de muur geprojecteerd).

Muzikale begeleiding
Naast muzikale begeleiding op het orgel worden ook liederen begeleid door een combo. Binnen onze gemeente hebben we een aantal combo´s bestaande uit diverse gemeenteleden. Elke ochtenddienst begeleidt een combo twee liederen met muziek en zang. Jong of oud, er is ruimte voor ieder muzikaal talent! Voor vragen over de combo´s kun je contact opnemen met Ellen Knook (famknook@ziggo.nl)

Techniek
De diensten worden life uitgezonden via internet. De diensten zijn tot 1 week na uitzending nog te bekijken of te downloaden. Wanneer u van een dienst een DVD wilt, kunt u die bestellen via de webshop of via de koster.

Verzorgingshuizen
In het plaatselijke verzorgingshuis "Westerkim" wordt wekelijks, in samenwerking met de plaatselijke Christelijk Gereformeerde Kerk, de Gereformeerde Kerk en met de Gereformeerde Gemeente van Lisse, op woensdag een meditatie gehouden. Ook het Heilig Avondmaal wordt hier vier maal per jaar gevierd, afwisselend door de Gereformeerde en de Hervormde predikant. Op zondag zijn de diensten te beluisteren via het televisiekanaal van de Westerkim.
In verzorginshuis "In het Zomerpark" worden 's zondags door de eigen voorganger diensten georganiseerd.

Winnaar van de zilveren Webfish Award 2011   © copyright 2003 - 2018 wittekerk.nl | Contact | Disclaimer | Sitemap | design Wizzo