RSS

Bijzondere diensten

Heilige Doop
Wanneer u de Heilige Doop wilt laten bedienen aan uw kind(eren) -of als u dat voor uzelf wilt op latere leeftijd - dan kunt u contact opnemen met onze predikant ds Arjan Berensen (dominee@wittekerk.nl). Ter voorbereiding op de doop worden een een aantal voorbereidingsavonden gehouden, de zogenaamde basiscursus geloofsopvoeding. Tijdens deze avonden wordt uitgebreid ingegaan op de betekenis van de doop. Deze basiscursus geloofsopvoeding wordt tweemaal per jaar gegeven (in principe in september en februari). U kunt de cursus al volgen wanneer u uw kindje nog verwacht.
Doopdiensten worden in de regel gehouden in de morgendienst van de tweede zondag in de even maanden.

Heilig Avondmaal
Tenminste vier keer per jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd. De viering vindt zowel in de morgendienst als in de avonddienst plaats. Iedereen die de naam van Jezus beleden heeft, wordt uitgenodigd om aan de tafel plaats te nemen.
De speciale avondmaalscollecte heeft steeds een gerichte diaconale bestemming.
Gemeenteleden die deze diensten niet kunnen bezoeken, kunnen het Heilig Avondmaal ook in het verzorgingshuis 'De Westerkim' vieren. Tijden en adressen hiervan kunt u op vragen via Tineke Alberts (zorg@wittekerk.nl).

Xperience
Xperience is de naam voor speciale avonddiensten die acht maal per jaar gehouden worden. In deze diensten, die bewust anders zijn dan gewone diensten en geschikt zijn voor jong en oud, wordt gezongen onder begeleiding van een band, is ruimte voor een filmpje of een sketch en wordt alleen de meditatie verzorgd door een voorganger. Contactpersoon voor deze diensten is Manon Geluk (xperiencewk@hotmail.com).

Ontmoetingsdiensten
In samenwerking met de Gereformeerde Kerk organiseren wij zes maal per jaar een ontmoetingsdienst. Deze diensten, die om 19.00 uur beginnen, worden afwisselend in de Gereformeerde Kerk en in de Hervormde Kerk gehouden. Doelstelling van deze diensten is om rand- en buitenkerkelijken in aanraking te brengen met het evangelie. Contactpersoon is mw. J.D.J. van Breen (gegevens beschikbaar via kerkelijkbureau@wittekerk.nl)

Huwelijksbevestiging
Leden van de Wijkgemeente Witte Kerk kunnen hun huwelijk laten bevestigen in de Hervormde Kerk. Voor niet-leden bestaat deze mogelijkheid onder bepaalde voorwaarden ook. Meer informatie en een aanvraagformulier vindt u in de folders die u hier kunt downloaden: Folder voor leden van de Hervormde Gemeente en Folder voor niet-leden van de Hervormde Gemeente. 

Uitvaartdiensten

Voor leden van de Wijkgemeente Witte Kerk kan een dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan begrafenis of crematie gehouden worden in de Hervormde Kerk. Voor het reserveren van de kerk of een zaal in zalencentrum Het Trefpunt kunt u contact opnemen met onze koster-beheerder, dhr. Kees Klerk (0252-672476). Deze reservering wordt doorgaans door de uitvaartverzorger gemaakt. Voor niet-leden bestaat deze mogelijkheid onder bepaalde voorwaarden ook.

Winnaar van de zilveren Webfish Award 2011   © copyright 2003 - 2018 wittekerk.nl | Contact | Disclaimer | Sitemap | design Wizzo