RSS

Locatie
De Hervormde Gemeente van Nieuw-Vennep ligt in de burgerlijke gemeente Haarlemmermeer en omvat naast Nieuw-Vennep ook het dorp Burgerveen. Onze gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) en van de classis Hoofddorp. De gemeente bestaat uit 2 wijkgemeentes: CrossPoint en Witte Kerk.

Nieuw-Vennep
Het dorp Nieuw-Vennep heeft circa 31.000 inwoners en ligt in de stedendriehoek Amsterdam, Haarlem en Leiden. De centra van deze steden zijn met de auto binnen 30 minuten te bereiken. Met het openbaar vervoer (trein of bus) bedraagt de reistijd circa 15-45 minuten. In 1997 is begonnen met de bouw van bijna 6000 nieuwe woningen in het uitbreidingsplan Getsewoud. Deze nieuwbouw is nu afgerond. Het aantal inwoners is ten opzichte van 1995 verdubbeld.
In Nieuw-Vennep zijn 4 protestants christelijke basisscholen. Ook voor het voortgezet onderwijs is er een grote christelijke scholen gemeenschap voor de vmbo-, mavo, havo- en vwo-opleidingen.

Hervormde Gemeente
De Hervormde Gemeente bestaat sinds 1 april 2014 uit twee wijkgemeentes. In de wijk Getsewoud is, samen met de PKN een Protestantse Pioniersplek gestart onder de naam CrossPoint. In 2009 heeft de kerkenraad  besloten dat CrossPoint uit zal groeien tot een tweede wijkgemeente. Op 1 april 2014 was dit een feit.
In Nieuw-Vennep is  een Protestantse Gemeente (voorheen de Gereformeerde Kerk). Deze staat echter volkomen los van onze Hervormde Gemeente. Op sommige deelterreinen werkt de Hervormde Gemeente samen met de andere kerken in Nieuw-Vennep, onder meer in de Raad van Kerken Haarlemmermeer-Zuid.

Modaliteit
De modaliteit van onze Hervormde Wijkgemeente is confessioneel (belijdend). Dit betekent dat Gods Woord het houvast is waaruit wij mogen leven. Wij hechten zeer veel waarde aan de inhoud van de drie Algemene Belijdenisgeschriften én de drie Formulieren van Enigheid, waarin de betekenis van het verlossend werk van Jezus Christus wordt uiteengezet.
Bij de keuze van de (gast)predikanten speelt daarom de opvatting over Gods Woord een doorslaggevende rol.

Omvang en samenstelling
Onze wijkgemeente telt per 1 maart 2016 totaal 1082 leden: 520 doopleden en 562 belijdende leden. De leeftijdsopbouw vindt u hieronder:

Grafiek met leeftijdsopbouw

Kerkenraad
De Hervormde Wijkgemeente Witte Kerk heeft één full-time predikant en één part-time pastoraal werker. Daarnaast is nog een pastoraal ondersteuner werkzaam. Het breed moderamen wordt gevormd door de voorzitter van de kerkenraad, de predikant, de secretaris en de zes coördinatoren van de sectieteams. De grote kerkenraad bestaat, als alle ambten zijn ingevuld, uit 12 sectieouderlingen, de secretaris, twee jeugdouderlingen, 4 ouderlingen met een bijzondere opdracht, 7 diakenen en 8 ouderling-kerkrentmeesters. Klik hier voor de verschillende contactpersonen in de kerkenraad.

Kerkelijke gebouwen
De hervormde kerk van Nieuw-Vennep is een markant wit gebouw, gesitueerd in het centrum en dateert uit 1862. Het is één van de weinige overgebleven historische gebouwen in de Haarlemmermeerpolder. In de "Vennepse" volksmond wordt de kerk vaak "De Witte Kerk" genoemd. De pastorie, die ook dateert uit 1862, is aan de kerk vast gebouwd.
Het interieur van de kerk is in 1997 gerenoveerd. De kerk heeft nu bijna 400 zitplaatsen. In 2004 is de toren gerestaureerd en de dakconstructie aangepast. Klik hier voor meer informatie over het kerkgebouw.
In 1992 is het kerkelijk zalencentrum Het Trefpunt aan de kerk vast gebouwd. In dit zalencentrum worden bijna alle kerkelijke activiteiten gehouden. Ook worden de zalen verhuurd voor vergaderingen en partijen. Klik hier voor meer informatie over Het Trefpunt.
In 2003 is Het Trefpunt uitgebreid met een extra zaal en een uitvaartcentrum. Het uitvaartcentrum wordt volledig geëxploïteerd door Monuta Westerveld.
In 2012 zijn de ramen en de muren van de kerk gerestaureerd.
Op het terrein van de kerk bevindt zich ook de kosterswoning die in 1996 is gebouwd.

Winnaar van de zilveren Webfish Award 2011   © copyright 2003 - 2018 wittekerk.nl | Contact | Disclaimer | Sitemap | design Wizzo