RSS

Wijkgemeente Witte Kerk
Gewerkt wordt met een dagelijks bestuur (moderamen), kerkenraad en zeven kern
De grote kerkenraad, waarin alle ambtsdragers zijn vertegenwoordigd, stelt visie en beleidskaders vast.

Alle activiteiten c.q. werkgroepen in de gemeente zijn ondergebracht bij één van de zes secties.
* Kernteam Zorg 
* Kernteam Hulp
* Kernteam Beheren
* Kernteam Groeien
Kernteam Jong 
Kernteam Vieren 

 

Algemene kerkenraad
De Hervormde Gemeente Nieuw-Vennep, die uit 2 wijkgemeentes bestaat, heeft een Algemene Kerkenraad. Deze bestaat uit 2 predikanten, 2 ouderlingen, 2 ouderling-kerkrentmeesters en 2 diakenen. Beide wijkgemeentes wijzen een gelijk aantal ambtsdragers aan uit hun wijkkerkenraad. De Algemene Kerkenraad komt 6 maal per jaar bij elkaar.

Naast de wijkcolleges is er ook een Algemeen College van Kerkrentmeesters en een Algemeen College van Diakenen. 

 
 

 

Winnaar van de zilveren Webfish Award 2011   © copyright 2003 - 2018 wittekerk.nl | Contact | Disclaimer | Sitemap | design Wizzo