RSS

Archief

Gedurende het seizoen 2002/2003 hebben studenten van de Archiefschool te Amsterdam de archieven van onze gemeente geinventariseerd. Onder meer de archieven van de kerkenraad, kerkvoogdij, diaconie en diverse kerkelijke verenigingen (mannen- , vrouwen-, jongens- en meisjesverenigingen) zijn toegankelijk gemaakt. Daarnaast is een gedeelte van het lidmatenregister toegankelijk.

De daarop volgende jaren is erg veel tijd besteedt aan het goed archiveren van allerlei stukken die op diverse plaatsen zijn aangetroffen. Wanneer u iets wilt weten of te weten komen over of uit het archief, kunt u contact opnemen met het Kerkelijk Bureau. Via hen kunt u ook een afspraak maken met de archivaris.

Mocht u nog stukken (op zolder of in de kelder) hebben over onze Hervormde Gemeente, dan ontvangen we die heel graag. Onze archivaris bekijkt of de stukken relevant zijn voor ons archief. Mocht dat niet zo zijn, dan kunnen we in overleg met u, ook zorgdragen voor vernietiging.

Archiefstukken zijn te raadplegen na telefonische afspraak. U kunt daarvoor terecht bij het Kerkelijk Bureau (kerkelijkbureau@wittekerk.nl). Zij kunnen zorgen dat de archivaris ten tijde van uw bezoek aanwezig is. 
 

Winnaar van de zilveren Webfish Award 2011   © copyright 2003 - 2018 wittekerk.nl | Contact | Disclaimer | Sitemap | design Wizzo