RSS

Hoe het begon

Het Haarlemmermeer werd in 1852 drooggemalen en heeft een oppervlakte van ca. 18.000 hectare. In 1855 werd het een burgerlijke gemeente met als bestuurlijk centrum Kruisdorp, dat nu Hoofddorp heet.
De eerste Hervormde kerk werd in Hoofddorp gebouwd, gevolgd door de tweede in de Vennip, nu Nieuw-Vennep. Deze kerk werd op 2 november 1862 in gebruik genomen. De derde Hervormde kerk kwam in 1869 gereed in Abbenes. Alle drie de kerken zijn gelegen aan de Hoofdweg die aan weerszijden van de Hoofdvaart van noord naar zuid door de polder loopt.
Op 2 maart 1861 verkoopt de Staat der Nederlanden aan de Hervormde Gemeente van Nieuw-Vennep de zogenaamde dorpsgrond. Een perceel groot 62 roeden, 85 ellen voor de prijs van 3 (gulden-)cent per vierkante el, totaal Fl. 185,55 (€ 84,20).
Door een commissie onder voorzitterschap van burgemeester Mr. M.S.P. Pabst, wordt geld ingezameld dat de bouw van kerk en pastorie mogelijk moet maken. Daarmee is de Hervormde Gemeente eigenaar van gebouwen en terreinen, waarvoor de kerkrentmeesters nog steeds verantwoordelijkheid dragen. 
 

 
Uit Kuipers Gemeente Atlas 1865-1870. Uitgegeven door Hugo Suringar te Leeuwarden

 
Winnaar van de zilveren Webfish Award 2011   © copyright 2003 - 2018 wittekerk.nl | Contact | Disclaimer | Sitemap | design Wizzo