RSS

  Het interieur 

Bij binnenkomst in de kerk valt direct op dat, in tegenstelling tot de meeste kerken, de preekstoel op de lange zijde is geplaatst. De banken zijn in een halve cirkel rond de preekstoel geplaatst. De kerk telt, inclusief de gaanderij, ongeveer 400 zitplaatsen.
Foto's van het interieur kunt u hier bekijken.

In 1997 is het interieur van de kerk ingrijpend verbouwd. Het plafond is blauw geschilderd en de gaanderij wit. Ook is de vloer van grindtegels vervangen door plavuizen. De banken, die oorspronkelijk in een halve cirkel rond de preekstoel stonden maar bij latere verbouwingen in een andere opstelling waren geplaatst, zijn weer in een halve cirkel geplaatst.

Het liturgisch centrum is volledig vervangen: er is een nieuwe preekstoel geplaatst met daarbij passende avondmaalstafel, doopvont, knielbank, lezenaar en liedborden. 

Op de plaatst van de koster is alle apparatuur ingebouwd waarmee de geluidsinstallatie (spraak en muziek) , beamers en de camera bediend kan worden.

Het orgel

Bij het gereed komen van de kerk was er nog geen orgel. Mogelijk werd toen een harmonium gebruikt, of werd er onder leiding van de voorzanger, acapella gezongen.
In 1863 gaat er een intekenlijst rond om geld in te zamelen voor een pijporgel. Er komen namen op voor van Baron en Baronnesse Van Verschuur, van Jonkheer De Mock, Jonkheer Van de Poll, maar ook van Jansje Spaan die intekende voor een gulden (toen een groot bedrag) en een zekere C. Detmeijer die vijftig cent afstond wat wel vijf uurlonen betekende. 

Het orgel wordt geleverd door de gebroeders Knipscheer uit Amsterdam, beroemde orgelbouwers. Op 13 mei 1865 wordt het orgel overgenomen van de bouwers door president-kerkvoogd A. Valkenburg en secretaris-kerkvoogd D. Eggink. Het orgel wordt bij de ingebruikname voor het eerst bespeeld door de vrouw van burgermeester van Amersfoord, Hermine van Dijk. Hermine was toonkunstenares "die in zielvolle toonen den eersten onzer Psalmen door de kerkruimte weergalmen deed", aldus Pieter Boekel de Abbenesser bovenmeester en geschiedschrijver.

Het huidige orgel is in 1980 in de plaats gekomen van het Knipscheer-orgel. Het door Kaat en Tijhuis gebouwde orgel is in dat jaar op dinsdag 18 maart in gebruik genomen. Het heeft 16 registers verdeeld over 2 manualen en weegt 4,5 ton. Het is gebouwd naar een Frans model uit 1521.

Winnaar van de zilveren Webfish Award 2011   © copyright 2003 - 2018 wittekerk.nl | Contact | Disclaimer | Sitemap | design Wizzo