RSS

Gemeente Groei Groep

Binnen onze gemeente komen om de week de zogenaamde GGG's bij elkaar. Groepjes van 7 - 14 personen die met elkaar willen groeien. Groeien in geloof, groeien in gemeenschap en groeien in getal.

Koffie
Een GGG-avond wordt gehouden bij iemand thuis en begint altijd met een kopje koffie of thee. En meestal is er wel iemand die iets lekkers voor bij de koffie meeneemt. Er is volop gelegenheid om even met elkaar (bij) te praten.

Zingen en gebed
Door de koffie zijn de kelen gesmeerd om enkele liederen te kunnen zingen. In sommige groepen onder begeleiding van een instrument (piano of gitaar), in andere groepen zonder begeleiding. Meestal wordt gezongen uit de Opwekkingsbundel, waarvan exemplaren in elke groep aanwezig zijn.
Na het zingen is er tijd voor gebed. Iedereen mag gebedspunten naar voren brengen. Voor persoonlijke zaken, voor gebeurtenissen uit de gemeente of voor dingen die in de wereld gebeuren. Wie wil kan hardop meebidden in het kringgebed, maar alles mag en niets moet.

Bijbel
Alle Groeigroepen maken gebruik van hetzelfde studiemateriaal. Voor het seizoen 2016/2017 staan de Psalmen centraal. Alle gevoelens en emoties van verdriet en vreugde, hoop en wanhoop, angst en opluchting, wraak en vergeving, klacht en lofprijzing komen in de Psalmen naar voren. Psalmen kunnen dus diep verborgen pijn naar boven brengen, maar ook bronnen van vreugde die we eerder niet kenden. Psalmen helpen ons om eerlijk voor God te verschijnen. Ze helpen ons om te leven met God.
Psalmen zijn gebeden. Gebeden spreken niet allereerst óver God, maar mét God. Ze helpen je om ieder aspect van je leven neer te leggen bij en te bespreken met Hem die ons kent en liefheeft.

Kleine groepjes
Afhankelijk van de grootte van de groep, worden de bij het studiemateriaal behorende vragen in kleine groepjes of juist met elkaar behandeld. Sommige vragen gaan over het gelezen bijbelgedeelte. Wat wil dat ons zeggen, wat kunnen we daarvan leren. Andere vragen zijn meer praktijkgericht. Hoe ervaar je deze dingen in je eigen leven. Hoe kun je dit veranderen of hoe kun je anderen daarbij helpen?

Afsluiting
Meestal is de tijd te kort om alle vragen te behandelen. Maar rond tien uur is het echt tijd om de bijeenkomst te beëindigen. De ene keer wordt wat in de groepjes is besproken nog even in de grote groep gedeeld. Een andere keer leent het onderwerp zich daar minder voor. De avond wordt altijd afgesloten met dankgebed en voorbede. Iedereen die weg wil, kan natuurlijk direct naar huis gaan. Maar er is ook altijd ruimte om nog even na te praten.

Algemeen
Er zijn Groeigroepen op zondag-, maandag, woensdag- en donderdagavond en overdag, op diverse plaatsen in Nieuw-Vennep en in Hoofddorp. Groeigroepers zijn van alle leeftijden, van ca 16 tot ca 90 jaar.
 

 

Naast de gewone groepen, zijn er speciale groeigroepen: de jongerengroep, de verdiepingsgroep, de groep voor moeders en de after-alpha groep. Er zijn groeigroepers die net tot geloof gekomen zijn, maar ook groeigroepers die al heel lang christen zijn. Juist door al die verschillen kunnen we heel veel van elkaar leren. Iedereen die met ons mee wil groeien is van harte welkom. Ook halverwege het seizoen kunt u gewoon mee gaan doen omdat elke avond een nieuw onderwerp wordt behandeld. Deelnemen aan een groeigroep is gratis. Er zijn 13 verschillende groepen, er is altijd wel een dagdeel en doelgroep waarop jij ook kunt!


Informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij Clasine Feith, e-mail:ggg@wittekerk.nl

 

Winnaar van de zilveren Webfish Award 2011   © copyright 2003 - 2018 wittekerk.nl | Contact | Disclaimer | Sitemap | design Wizzo