RSS

Kerkmagazine "Rondom de Witte Kerk"

Om op de hoogte te blijven van al het wel en wee in onze wijkgemeente, kunt u zich abonneren op het 'Rondom de Witte Kerk'. Dit blad verschijnt elf maal per jaar.

Wie zich nieuw in Nieuw-Vennep vestigt en tot de Wijkgemeente Witte Kerk behoort, ontvangt het blad bij wijze van kennismaking 3 x gratis thuis bezorgd.
Een abonnement kost voor inwoners van Nieuw-Vennep € 18,00 per jaar. Wanneer u buiten Nieuw-Vennep woont kunt u kiezen om het kerkblad af te halen (€ 18,00) of te laten verzenden per post (€ 45,00).
Voor abonnementen en verspreiding kunt u contact opnemen met de ledenadministratie (leden@wittekerk.nl).

Kopij voor het kerkblad kunt u aanleveren op papier (in de brievenbus van Het Trefpunt, Hoofdweg 1318) of per e-mail kerkblad@wittekerk.nl. Bij voorkeur de tekst aanleveren als Word-2003 document en de foto's als losse bijlage. De grootte van de foto is minimaal 1MB. 
De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden kopij tekstueel aan te passen, in te korten en in het uiterste geval niet te plaatsen. Ingezonden kopij mag ten hoogste 200 woorden bevatten. Redacteur is Theo Kauffman, e-mail: kerkblad@wittekerk.nl.

Lees het kerkblad online

Winnaar van de zilveren Webfish Award 2011   © copyright 2003 - 2018 wittekerk.nl | Contact | Disclaimer | Sitemap | design Wizzo