RSS

Kerkelijk Bureau

Het kerkelijk Bureau is uw aanspreekpunt voor alle vragen over onze wijkgemeente. Ook de ledenadministratie wordt door het Kerkelijk Bureau gevoerd. Adreswijzigingen, maar ook gezinsuitbreiding, verandering van burgerlijke staat e.d. kunt u hier, bij voorkeur schriftelijk, doorgeven. 
Daarnaast verzorgt het kerkelijk bureau de public relations, de website, de Wegwijzer en alle andere publicaties van de Witte Kerk. Ook beheer van het archief en de coördinatie van het kopieerwerk gebeurt vanuit het kerkelijk bureau. 
Op manadagochtend van 9.00 - 11.30 uur kunt u op het bureau terecht. Op andere dagen kunt u op afspraak terecht. 
Het is gevestigd in Het Trefpunt, Hoofdweg 1318, 2153 LS Nieuw-Vennep. Het bureau is telefonisch bereikbaar op het telefoonnummer van Het Trefpunt (0252-672476). Wanneer er geen medewerkers aanwezig zijn wordt u zo spoedig mogelijk terug gebeld. E-mail: kerkelijkbureau@wittekerk.nl.

Ledenadministartie
De ledenadministratie is belangrijk voor het goed functioneren van de gemeente. Daarom is het belangrijk dat u alle wijzigingen, het liefst per mail of schriftelijk, doorgeeft aan het Kerkelijk Bureau. Het gaat dan om wijzigingen als:

  • verhuizing
  • geboorte (graag met geboorteplaats)
  • huwelijk of samenwonen
  • echtscheiding
  • overlijden

Ook voor het inschrijven als lid, overschrijven naar een andere gemeente of uitschrijven als lid kunt u bij het Kerkelijk Bureau terecht.Ook wanneer u vragen heeft over bijvoorbeeld lid worden of overschrijven, helpen we u graag. E-mail:leden@wittekerk.nl

PR
Alle folders, publicaties en bijvoorbeeld persberichten worden gemaakt of gecoördineerd door het Kerkelijk Bureau. Wanneer u vragen heeft over de PR, dan helpen wij u graag.

Website
In 2001 zijn wij begonnen met een website. In 2011 is die website volledig in een nieuw jasje gestoken.
De website wordt onderhouden vanuit het Kerkelijk Bureau door Truus Klerk. 
Kopij voor onze website kunt u aanleveren via e-mail of wanneer u bijvoorbeeld grote fotobestanden heeft via WeTransfer, op CD of USB-stick (bij het Kerkelijk Bureau). Deze kopij dient wel een relatie te hebben met onze Hervormde Gemeente of Het Trefpunt. Wij behouden ons het recht voor om kopij enigszins aan te passen of in het uiterste geval te weigeren. Kopij kunt u het beste aanleveren in Word met zo min mogelijk opmaak.
Wij verzoeken u vriendelijk ons te helpen bij het up-to-date houden van deze website. Naast het aanleveren van kopij kunt u dit doen door ons op de hoogte te brengen van gewijzigde, niet meer relevante of foute informatie. Uw (opbouwende) kritiek is van harte welkom. Ook hiervoor kunt u terecht bij het Kerkelijk Bureau, e-mail kerkelijkbureau@wittekerk.nl of telefoon 0252-672476.

Archief
Gedurende het seizoen 2002/2003 hebben studenten van de Archiefschool te Amsterdam de archieven van onze gemeente geïnventariseerd. Onder meer de archieven van de kerkenraad, kerkvoogdij, diaconie en diverse kerkelijke verenigingen (mannen- , vrouwen-, jongens- en meisjesverenigingen) zijn toegankelijk gemaakt. Daarnaast is een gedeelte van het lidmatenregister toegankelijk.
De daarop volgende jaren is erg veel tijd besteed aan het goed archiveren van allerlei stukken die op diverse plaatsen zijn aangetroffen. Wanneer u iets wilt weten of te weten komen over of uit het archief, kunt u contact opnemen met het Kerkelijk Bureau. Via het Kerkelijk Bureau kunt u ook een afspraak maken met de archivaris.
Mocht u nog stukken (op zolder of in de kelder) hebben over onze Hervormde Gemeente, dan ontvangen we die heel graag. Onze archivaris bekijkt of de stukken relevant zijn voor ons archief. Mocht dat niet zo zijn, dan kunnen we in overleg met u, ook zorgdragen voor vernietiging.

Kopiëren
De Hervormde Gemeente heeft een kopieerapparaat en een eenvoudige vouw- en nietmachine. Alle kopieerwerk voor de gemeente wordt uitgevoerd door vrijwilligers die deze apparatuur kunnen bedienen. In het algemeen wordt op vrijdagmorgen gekopieerd. 
Kopieerwerk voor onze gemeente kunt u inleveren bij het Kerkelijk Bureau.
 

Winnaar van de zilveren Webfish Award 2011   © copyright 2003 - 2018 wittekerk.nl | Contact | Disclaimer | Sitemap | design Wizzo