RSS

Sectie Beheer

Sectiecoördinator
De coördinator van het sectieteam Beheer (Kerkrentmeesters) en voorzitter van het College van Kerkrentmeesters is de heer C. Knol. U kunt hem bereiken via beheer@wittekerk.nl.

Sectieteam
Het sectieteam bestaat verder uit alle kerkrentmeesters (zie hieronder).
De taken van de kerkrentmeesters zijn onder te verdelen in vier deelsecties. De vier deelsecties zijn:

 1. Technische zaken; Verantwoordelijk voor het beheer en onderhouden van gebouwen en terreinen
 2. Communicatie en PR; Dit betreft communicatie met gemeenteleden en externe partijen
 3. Medewerkers; De kerkrentmeesters treden op als werkgever (er zijn verschillende medewerkers in dienst van de gemeente) en zijn verantwoordelijk voor alle vrijwilligers
 4. Financiën; Alle bovenstaande aandachtsgebieden kosten in meer of mindere mate geld. Geldwerving is een taak van de gehele kerkenraad, het is in het bijzonder aan de kerkrentmeesters om dit te organiseren. Tevens is de deelgroep financiën verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting en de jaarrekening die door de kerkenraad worden vastgesteld.

Iedere deelsectie wordt aangestuurd door een kerkrentmeester die wordt bijgestaan door zowel kerkrentmeesters als gemeenteleden. Tenminste één kerkrentmeester uit de bovengenoemde deelsecties neemt deel in de vijfde deelsectie genaamd visievorming en - bewaking. De taken van deze groep zijn o.a. het ontwikkelen van visie en beleid aan de hand van door de kerkenraad aangereikte aandachtspunten en het stellen en bewaken van doelen.

Kerkrentmeesters
Het college van Kerkrentmeesters bestaat uit 8 kerkrentmeesters:
(ontbrekende telefoonnummers kunt u opvragen bij de secretaris of het kerkelijk bureau kerkelijkbureau@wittekerk.nl)

 1. Hr. C. Knol (voorzitter en sectiecoördinator), tel. 0252-620386, E-mail: beheer@wittekerk.nl
 2. Mw. A. Duizendstra (secretaris en communicatie), E-mail: kerkrentmeesters@wittekerk.nl
 3. Hr. A.J.H. Langius (penningmeester), E-mail: beheer@wittekerk.nl
 4. Hr. P. van Teijlingen (bouw),  E-mail: beheer@wittekerk.nl
 5. Hr. J. Schoon (KerkTV), E-mail: johan@wittekerk.nl
 6. Hr. P. Klaassen (bouwtechnische zaken), E-mail: beheer@wittekerk.nl
 7. en 8. zijn vacant

Collectebonnen
De kerkrentmeesters verkopen collectebonnen van € 15,00 (20 stuks à € 0,75 / kleur wit), € 20,00 (20 stuks van € 1,00 / kleur rood) en € 30,00 (20 stuks à € 1,50 / kleur blauw) per vel. Deze zijn te verkrijgen in de webshop en na elke kerkdienst in de consistoriekamer bij één van de dienstdoende kerkrentmeesters. Door collectebonnen te gebruiken hebt u een bewijsstuk van uw bijdragen in de collecten.

Gebouwen
De kerkrentmeesters beheren de kerkelijke gebouwen en terreinen: de kerk, zalencentrum Het Trefpunt, de pastorie en de kosterswoning. Het zalencentrum wordt ook verhuurd aan derden voor vergaderingen, trainingen, feesten, recepties, produktpresentaties e.d.. Voor het beheer van de kerk en Het Trefpunt is een full-time koster / beheerder aangesteld: G.C. Klerk, telefoonnummer: 0252- 672476; e-mail: trefpunt@wittekerk.nl.
Klik hier wanneer u meer wilt weten over ons zalencentrum Het Trefpunt.
Aan de achterzijde van Het Trefpunt ligt uitvaartcentrum "De Cipres". Dit wordt beheerd door Monuta Westerveld.
 

Giften
De belangrijkste inkomstenbronnen voor onze wijkgemeente zijn de jaarlijkse vrijwillige bijdragen van gemeenteleden (actie Kerkbalans in januari) en collecten tijdens de kerkdiensten. Ook de opbrengst van het verjaardagsbusje komt ten goede aan de kerkkas. Daarnaast ook de opbrengsten van Het Trefpunt van verhuur aan derden.
De bouw van Het Trefpunt en de restauratie van het kerkgebouw waren niet mogelijk geweest zonder een groot aantal giften en een nalatenschap.
Regelmatig worden zgn. werkprojecten georganiseerd. Een aantal gemeenteleden is dan enkele dagen belangeloos werkzaam; de opbrengst is voor onze gemeente.
Giften voor Wijkgemeente Witte Kerk kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL52RABO0345802373. Giften aan de kerk worden fiscaal gezien als gift. De fiscus biedt de mogelijkheid om giften als aftrekpost op te voeren. Door een periodieke gift voor 5 jaar vast te leggen is deze volledig aftrekbaar van de belasting. Uiteraard kunnen de kerkrentmeesters u van dienst zijn door in een persoonlijk gesprek u over de mogelijkheden te vertellen.

Verjaardagsbusje
Ter gelegenheid van hun verjaardag ontvangen leden van onze wijkgemeente een felicitatie. De breng(st)er van deze groet heeft altijd een collectebusje bij zich, het zogenaamde verjaardagsbusje. De opbrengst is bestemd voor onze wijkgemeente.

Kerkelijk Bureau
Het Kerkelijk Bureau is uw aanspreekpunt voor alle vragen over de Hervormde Gemeente Nieuw-Vennep. Ook de ledenadministratie wordt door het Kerkelijk Bureau gevoerd. Adreswijzigingen, maar ook gezinsuitbreiding, verandering van burgerlijke staat e.d. kunt u hier, bij voorkeur schriftelijk, doorgeven. 
Daarnaast verzorgt het Kerkelijk Bureau de public relations, de website, de Wegwijzer en alle andere publicaties van onze wijkgemeente. Ook beheer van het archief en de coördinatie van het kopieerwerk gebeurt vanuit het Kerkelijk Bureau. 
Op maandagochtend van 9.00 - 11.30 uur kunt u op het bureau terecht. Op andere dagen kunt u op afspraak terecht. 
Het is gevestigd in Het Trefpunt, Hoofdweg 1318, 2153 LS Nieuw-Vennep. Het bureau is telefonisch bereikbaar op het telefoonnummer van Het Trefpunt (0252-672476). Wanneer er geen medewerkers aanwezig zijn wordt u zo spoedig mogelijk terug gebeld. Email: kerkelijkbureau@wittekerk.nl

Bankrekeningen
Omdat we veel boekingen automatisch verwerken, hebben we voor verschillende doelen verschillende bankrekeningen.

Kerkrentmeesters Algemeen: NL52RABO 034.580.23.73
Solidariteitskas: NL16RABO 013.265.79.37
Vrijwillige bijdrage (Kerkbalans): NL45FVLB 022.538.22.96
Abonnementen kerkblad: NL20FVLB 022.538.22.61


 

Winnaar van de zilveren Webfish Award 2011   © copyright 2003 - 2018 wittekerk.nl | Contact | Disclaimer | Sitemap | design Wizzo