RSS

Sectie Groei

Sectiecoördinator
De coördinator van het sectieteam Groei (Gemeenteopbouw en Evangelisatie) is de heer A. (Arie) W. Geluk.
Met alle vragen en opmerkingen op dit gebied kunt u bij hem terecht. Hij is te bereiken via e-mail groei@wittekerk.nl

Sectieteam
Het sectieteam bestaat verder uit Joffry van Grondelle en Wilbert Nieuwenhuis. Ds. Arjan Berensen is agendalid.
Gemeenteopbouw, structuur en organisatie zijn hulpmiddelen in de gemeente, die kunnen bijdragen aan gemeenschap en gevoel van gezamenlijkheid. Aandacht voor elkaar in wie we zijn en waar we mee bezig zijn. Niet als los drijvende bootjes, maar in een konvooi met een richting. Want we hebben allemaal dezelfde Haven op het oog.
Evangelisatie is het verspreiden van de blijde boodschap van vergeving, van uitzicht, van vrede en rust. De gemeente moet zich ervan bewust zijn dat deze boodschap niet beperkt is tot onze gemeente, maar een veel grotere reikwijdte heeft.
Het team houdt zich bezig met het uitvoeren en evalueren van missionair beleid. Hoe kunnen wij als gemeente ons nog meer bewust zijn van onze taak om de blijde boodschap te vertellen en op welke manieren bereiken wij onze dorpsgenoten met het evangelie, zijn centrale vragen.

Alphacursus
Twee maal per jaar wordt de alpha-cursus gehouden. Deze cursus van 10 avonden geeft mensen een eerste kennismaking met de uitgangspunten van het christelijk geloof. Gezelligheid en ontspanning is daarbij erg belangrijk. Vandaar dat elke avond begonnen wordt met een gezamenlijke maaltijd. Voor meer informatie klik hier

Vakantie Bijbel Club
Dinsdag en woensdag in de herfstvakantie wordt de vakantiebijbelclub gehouden. Ongeveer 120 kinderen uit het hele dorp hebben met elkaar een feestochtend. Zingen, luisteren naar een verhaal, knutselen en spelletjes doen zijn vaste onderdelen van deze ochtenden. Woensdagavond wordt de club afgesloten met een bijzondere voorstelling waar ook ouders en andere belangstellenden welkom zijn. Voor meer informatie kunt u terecht bij Liesbeth Schoon, e-mail: vbc@wittekerk.nl

Winnaar van de zilveren Webfish Award 2011   © copyright 2003 - 2018 wittekerk.nl | Contact | Disclaimer | Sitemap | design Wizzo