RSS

Sectie Hulp

Met alle vragen en opmerkingen aan het sectieteam Hulp (Diaconie en Zending) kunt u terecht via e-mail hulp@wittekerk.nl

Sectieteam
Het sectieteam bestaat uit alle diakenen, zie hieronder.
De diaconie probeert een hulp te zijn voor mensen en gezinnen in zorgvolle omstandigheden. Zowel op kleine schaal (persoonlijk) als op grote schaal (landelijk). Zowel dichtbij (Nieuw-Vennep) als wereldwijd wil de diaconie er zijn voor mensen die financieel of materieel steun nodig hebben.
Voor het goed uitvoeren van deze taken is de diaconie financieel afhankelijk van giften en de wekelijkse collecten. Maar ook een goed netwerk van mensen, voor het signaleren van problemen, is noodzakelijk om de juiste hulp te verlenen. 
Hulp kan variëren van een bloemetje ter bemoediging en het brengen van mensen naar de kerkdiensten tot het financieel ondersteunen van projecten in Nederland of ver daar buiten.
In principe worden projecten met een christelijke achtergrond gesteund. Maar ook hulpaanvragen en acties van andere organisaties kunnen, met een goede motivatie, gesteund worden.
Lees ook ons diaconale beleidsplan.

Diaconie
De diaconie wordt gevormd door de volgende diakenen:

  1. Mw. P.H.M. Mulckhuijse-Ruigrok (penningmeester), E-mail: hulp@wittekerk.nl  
  2. Mw. M. van Beem-Biesheuvel (secretaris), E-mail:diaconie@wittekerk.nl
  3. Mw. A. van 't Hooft - Vinke (autodienst), tel. 023-5629018, E-mail: fam-t-hooft@kpnmail.nl
  4. Mw. M. Jongeneel - Rijlaarsdam (ziekenbriefje en bloemengroet), tel: 0252-864497, E-mail: ritajongeneel@gmail.com
  5. Hr. H. J. van der Linden

Voor giften e.d.: rekeningnummer NL33INGB0002144290, t.n.v. penningmeester hervormde diaconie Nieuw-Vennep o.v.v. gift diaconie wijkgemeente Witte Kerk.

Hulp
Er zijn in Nieuw-Vennep en de gemeente Haarlemmermeer een groot aantal instanties die op allerlei terreinen hulp kunnen bieden. De diaconie heeft ze voor u op een rijtje gezet. Neem gerust contact met ons op, wanneer u vragen heeft over deze lijst (sociale kaart).

Bloemengroet
Iedere week gaan één of meerdere boeketten bloemen naar gemeenteleden die ziek zijn of een bemoediging nodig hebben.
De bloemengroet wordt verzorgd door diaken mw. M.Jongeneel-Rijlaarsdam, e-mail: ritajongeneel@gmail.com.

Ouderencontact
De diaconie houdt contact met ouderen door middel van ouderenmiddagen en bezoeken.
Contactpersoon: mw. T. van Zanten (ouderling voor 75+) te bereiken via zorg@wittekerk.nl.

Jeugddiaconie
De jeugddiaconie heeft als doel samen met de jongeren van onze gemeente actief bezig te zijn voor anderen.
Deze activiteiten zijn van uiteenlopende aard. Zo kunnen zij boodschappen doen voor oudere mensen of klusjes opknappen in hun huis. Maar ook vinden er activiteiten plaats waarmee zij geld kunnen verdienen. Het verdiende geld gaat dan naar een goed doel. Elk jaar zijn zij ook aanwezig op de rommelmarkt. Door middel van het verkopen van speelgoed hopen zij hun bijdrage te leveren.
Het gaat er in eerste instantie om dat jongeren zich bewust worden van het kinderleed elders in deze wereld. Kinderen die onze steun hard nodig hebben.
Rekeningnummer: NL33INGB0002144290 o.v.v. Jeugddiakonie Hervormde Gemeente Nieuw-Vennep.

Financiële verantwoording
De jaarcijfers van 2015 en de begroting van 2016 vindt u hier

Winnaar van de zilveren Webfish Award 2011   © copyright 2003 - 2018 wittekerk.nl | Contact | Disclaimer | Sitemap | design Wizzo