RSS

Sectie Jong

Sectiecoördinator
De coördinator van het sectieteam Jong (Jeugd en gemeente) is Frans Slingerland (jeugdouderling).
Met alle vragen en opmerkingen over de sectie Jong kunt u terecht op het centrale e-maladres van de sectie: jong@wittekerk.nl

Sectieteam
Het sectieteam bestaat verder uit Marieke Kort (jeugdouderling), Ineke Duizendstra, Jolanda Gijzenberg, Ernst Boere, Pauline Maat, Netty de Haas en ds Arjan Berensen (predikant). Dit team houdt zich bezig met alle kinderen en jongeren van 0 tot ca. 22 jaar. Zij houden de grote lijnen van het jeugdwerk in de gaten, zoeken oplossingen en ondersteunen daar waar hulp nodig is. Het team probeert om een enthousiaste ploeg jeugd- en jongerenwerkers bij elkaar te houden en er te zijn voor onze jonge gemeenteleden. Zo proberen zij samen met de jeugd- en jongerenleiders, ouders en "professionele" instanties een bloeiend en groeiend jeugdwerk te realiseren waar iedereen zich thuis voelt. Dit alles tot eer van God en met als doel onze kinderen en jongeren te helpen beseffen wie ze zijn in Christus.

Follow-Me (catechisatie)
De catechisaties noemen wij Follow-Me, naar de methode die wij gebruiken. Het is voor alle jongeren van 12 jaar en ouder beginnen elk jaar in september na de startzondag. Dit jaar wordt in drie leeftijdsgroepen gewerkt: 12-15 jaar, 15-plus en de belijdeniscatechisatie. De twee eerstgenoemde groepen zijn om de 14 dagen op dinsdag 19.00 - 20.15 uur in De Kelder van Het Trefpunt.
Alle jongeren die bij ons als lid staan ingeschreven krijgen een persoonlijke uitnodiging. Uiteraard zijn ook niet leden van harte welkom. Aanmelden is niet nodig: je bent welkom! 
Belangstellenden voor het volgen van belijdeniscatechese kunnen zich opgeven bij ds. Berensen: dominee@wittekerk.nl. Deze catechese vindt in principe één keer per drie weken plaats, in het weekend bij iemand thuis.

Jeugdclubs en -activiteiten
Kinderclub groep 6, 7 en 8 van de basisschool
Woensdag om de week van 19.00 tot 20.00 uur in de Kelder van Het Trefpunt. Wij zingen, knutselen, spelen spelletjes en luisteren naar en praten over een bijbelverhaal.
Contactpersoon: Marloes Buikema, e-mail marloesbuikema@hotmail.com

Q-friends
Een leuke activiteit voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 die twee keer per jaar wordt gehouden. Het is telkens weer een verrassing waar we naar toe gaan. Kinderen ontvangen hiervoor een uitnodiging en worden aangemoedigd vrienden mee te nemen, die voor een volgende activiteit ook een uitnodiging ontvangen.
Contactpersoon: Christa Nederhoff, e-mail christa.nederhof@hetnet.nl

Xcited (klas 1 tot en met 4 van de middelbare school)
Zaterdag van 19.30 tot 21.30 uur in de Kelder van Het Trefpunt. Altijd een gave invulling met actuele thema's. Het rooster staat op de site www.clubxcited.nl. Marco Kok, Lianne Zijl, Jessica Nieuwenhuis en Maarten Geluk hebben de leiding.
Contactpersoon: Maarten Geluk, e-mail clubxcited@gmail.com.

Jongerennetwerk HJC Contrast  (16+)
Zondag van 20.15 tot 22.00 uur (1x per twee weken) in de Kelder van Het Trefpunt.
Contactpersoon: Pauline Maat, e-mail hjccontrast@gmail.com.

Oppas en kinderkerk en tiener-after-party
Ook de oppas en de kinderkerk en tiener-after-party vallen onder de sectie Jong. Lees hier meer over deze onderwerpen.

Winnaar van de zilveren Webfish Award 2011   © copyright 2003 - 2018 wittekerk.nl | Contact | Disclaimer | Sitemap | design Wizzo