RSS

Sectie Kerkdiensten

Sectiecoördinator
Coördinator van het sectieteam Kerkdiensten is ouderling Mw. N. (Nadine) Stolk. Met alle vragen en opmerkingen op dit gebied kunt u mailen naar: kerkdiensten@wittekerk.nl

Sectieteam
Het sectieteam bestaat naast de coördinator uit Ellen Knook, Charlotte Verheij, Nelleke Kapitein, Sjoek van der Maarl en ds. Arjan Berensen. 
Dit team denkt na over de vorm en de inhoud van de verschillende "soorten" kerkdiensten in de gemeente. De basis van al deze diensten is dat God ons wil ontmoeten door zijn Zoon, door zijn evangelie. Wij mogen daarop reageren met geloof, dankbaarheid en lofprijzing. En niet in de laatste plaats zijn de diensten ook momenten van onderlinge ontmoeting.
Het team denkt na over de relatie tussen vorm en inhoud van de diensten, met name over hoe de boodschap van het evangelie het beste overgebracht kan worden naar de hele gemeente en ook naar onze medemensen buiten de gemeente. 

Kerkdiensten
In de Witte Kerk worden elke zondag om 9.30 uur en om 19.00 uur diensten gehouden. Naast de reguliere erediensten zijn er ook diverse bijzondere diensten. Naast de viering van de Heilige doop en Heilig Avondmaal, kennen we natuurlijk de diensten voor de bevestiging en inzegening van het huwelijk en uitvaartdiensten. Andere bijzondere diensten zijn ontmoetingsdiensten, zangdiensten en Xperience.
Meer informatie over bijzondere diensten vindt u hier.

Rooster kerkdiensten
Het rooster voor de verschillende soorten diensten en de voorgangers wordt gemaakt door Corry Wartena. Wanneer u vragen heeft over dit rooster kunt u contact met haar opnemen: corry.wartena@quicknet.nl of 0252-674874.

Winnaar van de zilveren Webfish Award 2011   © copyright 2003 - 2018 wittekerk.nl | Contact | Disclaimer | Sitemap | design Wizzo