RSS

Kernteam Bemoedigen

Sectiecoördinator
De coördinator van het kernteam Bemoedigen (Pastoraat) is Margriet de Leede. Zij coördineert ook alle pastorale zorg.
Wit u een situatie delen (zoals problemen met gezondheid, werk of relaties, opname in ziekenhuis of instelling, maar ook blijde gebeurtenissen zoals geboorte of jubileum), dan kunt u met haar contact opnemen:

Wilt u dat de gebedskringen voor uw persoonlijke situatie bidden, dan kunt u uw gebedspunten doorgeven via e-mail gebed@wittekerk.nl.

Sectieteam
Het sectieteam bestaat verder uit Anneke Ouweneel, ouderling Tineke van Zanten en ouderling Ina Kulk. Dit team evalueert, ondersteunt en vult eventueel verschillende vormen van pastoraat aan. Pastoraat is een belangrijk onderdeel van elke christelijke gemeente. Het houdt onder meer in: elkaar bijstaan in vreugde en verdriet, omzien naar elkaar, gesprekken hebben met elkaar over het woord van God en wat dit betekent in het dagelijks leven. Hoe ervaar je bijvoorbeeld de kerkdienst of een verlies dat je moet dragen, een ziekte, handicap of iets anders. Ieder van ons heeft hiermee andere ervaringen, zijn eigen belevenissen en het is fijn om die met elkaar te delen. Je kunt dan een ander tot steun zijn en wordt ook zelf gesteund. We zijn van mening dat onderling contact tussen gemeenteleden erg waardevol en opbouwend is.

Pastoraal team
Gemeenteleden worden vanaf inschrijving aangespoord zich aan te sluiten bij een Groeigroep of ander groepsactiviteiten. 

Voor bijzondere pastorale situaties kunnen de Groeigroepen/groepsactiviteiten een beroep doen op het vrijwillig pastoraal team (ouderlingen, aangevuld met bezoekpersonen). Indien noodzakelijk schakelt het vrijwillig pastoraal team op hun beurt predikant of pastoraal werker in. Elke ouderling heeft een specifiek aandachtsveld:

Leeftijd Naam Telefoonnummer E-mail
Jeugdouderlingen
Marieke Kort-van Groenigen


jong@wittekerk.nl 
Ouderenpastoraat 75+ Ina Kulk   zorg@wittekerk.nl
Ouderenpastoraat 75+ Tineke van Zanten-van Koningshoven   zorg@wittekerk.nl

Pastoraal werkers
Ds. Chris van Andel uit Amsterdam verleent gemiddeld ook één dag in de week bijstand in het pastoraat onder ouderen. Ds. Arjan Berensen is ook actief in het pastoraat, specifiek onder leden jonger dan 75 jaar.

Kringwerk
Omdat ons uitgangspunt onderling pastoraat is, zijn de kleine groepen of kringen belangrijk. Hoewel het kringwerk onder de sectie Groei valt, is er ook nauwe afstemming met de sectie Zorg (pastoraat).

GemeenteGroeiGroep
Binnen de wijkgemeente zijn ongeveer 14 Gemeente Groei Groepen (GGG). Een GGG, die bestaat uit gemiddeld 12 personen, komt 1 x per twee weken bij elkaar. Al zijn er ook groepen die met een andere frequentie bij elkara komen. Om te lezen en na te denken over het Woord van God, maar ook om met elkaar te zingen, te bidden en gewoon even bij te praten. De nadruk ligt niet op bijbelstudie (hoewel dat heel belangrijk is), maar op het (geloofs)gesprek. Anders gezegd: op hoe de Bijbel en het geloof doorwerken in ons leven. Een GGG is voor iedereen: jong en oud, mensen die al langer geloven, maar ook voor mensen die net tot geloof gekomen zijn. Voor informatie over GGG kunt u terecht bij Clasine Feith, tel.: 0252-680250, e-mail:ggg@wittekerk.nl. Instromen in een GGG kan altijd! 
Voor meer informatie klik hier.

Andere bijbelkringen
Bijbelkring "Linquenda"
Linquenda is een traditionele huiskamer-bijbelkring, waarin het bestuderen van de bijbeltekst en het onderling gesprek elkaar afwisselen. Ieder seizoen kiezen de deelnemers een nieuw onderwerp.
Bijeenkomsten vinden 5 á 6 keer per seizoen plaats op donderdagavond van 19.45 - 22.00 uur in de huiskamer van één van de deelnemers. Voor meer informatie kunt u terecht bij mw. R.C.T. Oldenburg-Roos, tel.:0252-672634.

Vrouwen-bijbelkring
Deze bijbelgesprekskring wordt vooral door vrouwen bezocht. Voor de bijbelstudie in praktische vorm, wordt ieder jaar een nieuw thema gezocht.
Bijeenkomsten vinden één keer per drie weken plaats op dinsdagmiddag van 13.15 - 15.00 uur in de huiskamer van één van de deelnemers. Voor meer informatie kunt u terecht bij mw. C. Wartena, tel: 0252-674874.

Gebedskringen
Gemeentebidstond
Elke eerste zondag van de maand is er voor de avonddienst (van 18.00 - 18.45 uur) een bidstond in Het Trefpunt. Iedereen is van harte welkom. Meer informatie bij Arie en Manon Geluk gebed@wittekerk.nl.

MannenGebedskring 
Elke maandagavond van 20.30 - 21.30 uur in Het Trefpunt is er een gebedskring voor mannen. Voor meer informatie kunt u terecht bij Arie en Manon Geluk, e-mail gebed@wittekerk.nl

Koffieochtend
Elke woensdagochtend is Het Trefpunt van 10 - 12 uur geopend voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft, even gezellig wil bijkletsen of nieuwe mensen wil ontmoeten. De koffie staat klaar!

Winnaar van de zilveren Webfish Award 2011   © copyright 2003 - 2018 wittekerk.nl | Contact | Disclaimer | Sitemap | design Wizzo