Redactielid Kerkblad gezocht

De redactie van het kerkblad is op zoek naar een extra redactielid. Je hoeft er niet voor de deur uit, alles gaat via de mail en het computerprogramma waarmee het kerkblad wordt gemaakt. Ben jij degene die het leuk vindt om samen met ons iets moois van het kerkblad te maken, stuur dan een mail naar kerkblad@wittekerk.nl

Kerstmiddag HVD

Dinsdag 17 december bent u vanaf 14.30 uur van harte welkom om de kerstviering in het Trefpunt bij te wonen. Op deze kerstmiddag gaat Ds C. van Andel voor en het Interkerkelijk koor uit Aalsmeer onder leiding van dhr. A. Keessen zal hun medewerking verlenen. Wij hopen op uw aanwezigheid. Wanneer u opgehaald en weer thuisgebracht wilt worden, kunt...

Kerstsamenzijn

Lieve gemeenteleden, Dit jaar willen wij, als kernteam Dienen, tijdens de kerst de verbondenheid in de gemeente met elkaar te versterken.  Verbondenheid, die niet alleen tijdens de kerstdiensten en het koffiedrinken erna te voelen is, maar ook een vervolg mag krijgen in de huiselijke kring. Wij hebben daarom het plan opgevat,  dat het leuk zou...

Ontmoetingsavond – van harte uitgenodigd!

Donderdagavond 21 november hoopt de kerkenraad wederom veel gemeenteleden, jong en oud, welkom te mogen heten op de 2e ontmoetingsavond van dit jaar. Deze avond is een vervolg op de prachtige ontmoeting die afgelopen voorjaar bijna 100 gemeenteleden hadden. Na een inleiding door Ds. Arjan Berensen zullen we op een leuke, inspirerende manier met...