Bericht van de Rommelmarkt commissie

Nu het er naar uit ziet dat we nog lang geen spullen kunnen innemen op het kerkplein en het doorgaan van de rommelmarkt opnieuw een grote vraag is, hebben we het volgende bedacht. We moeten tenslotte toch geld genereren...

Alpha Cursus start op 14 januari

We start de Alpha cursus op donderdag 14 januari om 19:30 uur. De eerste avond is volledig online. Het thema van de eerste avond is ‘Is er meer?’ We nodigen iedereen uit om deel te namen aan deze Alpha-cursus. Het programma...

Week van gebed

Van zondag 17 t/m zondag 24 januari wordt de landelijke Week van Gebed georganiseerd. Ook binnen de Haarlemmermeer gaan we daar in samenwerking met verschillende kerken invulling aan geven. Deze keer zullen de...

Kersttuin bij De Rank: Mis het niet! Kom en geniet!

Als wij niet naar binnen kunnen met elkaar, dan komt de kerk naar buiten. Loop tijdens uw wandeling in deze coronatijd regelmatig langs de Kersttuin bij De Rank aan de Eugenie Previnaireweg 14. Juist in deze adventstijd...

Installeer de app!

Gemeenteleden van de Witte Kerk - Nieuw-Vennep kunnen nu de eigen app van de Witte Kerk installeren. Voor Android/Google: https://wittekerk.us10.list-manage.com/track/click... of Apple:...

Zorgbonus voor de diaconie

Zorgmedewerkers komen in aanmerking voor een extra zorgbonus in verband met de drukte in de coronamaanden maart en april. Dit is een mooi blijk van waardering voor alle medewerkers in de zorg. Ook de medische technici,...

Volle voorraadkast?…

Heb je ook een volle voorraadkast?.. Vele gezinnen in Nieuw-Vennep en omstreken niet.Ze moeten elke maand de eindjes weer aan elkaar knopen.Daarom is het fijn dat de voedselbank er is en pakketten voedsel en eerste...

Gebedsbijeenkomst

Naast de digitale bidstond die per september elke dinsdag avond 20.00 uur wordt gehouden via dit #berichten-kanaal , is de tijd rijp om weer fysiek samen te komen om te gaan bidden voor de Witte Kerk, Nieuw-Vennep, ons land...