De voorzitter van kernteam Beheren (College van Kerkrentmeesters) is ouderling Peter van Teijlingen. Je kunt dit kernteam bereiken via beheren@wittekerk.nl.

De taken van de kerkrentmeesters zijn onder te verdelen in zes aandachtsgebieden. Dat zijn:

  1. Technische zaken; Verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van gebouwen en terreinen
  2. Communicatie en PR; Dit betreft communicatie met gemeenteleden en externe partijen
  3. Medewerkers; De kerkrentmeesters treden op als werkgever (er zijn verschillende medewerkers in dienst van de gemeente) en zijn verantwoordelijk voor alle vrijwilligers
  4. Financiën; Alle bovenstaande aandachtsgebieden kosten in meer of mindere mate geld. Geldwerving is een taak van de gehele kerkenraad, het is in het bijzonder aan de kerkrentmeesters om dit te organiseren. Tevens is het financiëneel Team verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting en de jaarrekening die door de kerkenraad worden vastgesteld.
  5. Visievorming en -bewaking; Kerntaak van de ouderling Beheren, o.a. stellen en bewaken van doelen
  6. Gebouwen en terreinen