In Het Trefpunt vind je ons papieren archief. Onder meer de archieven van de kerkenraad, kerkrentmeesters, diaconie en diverse kerkelijke verenigingen zijn toegankelijk gemaakt. Daarnaast is een gedeelte van het lidmatenregister toegankelijk.

Wanneer je iets wilt weten of te weten komen over of uit het archief, kun je contact opnemen met de archivaris via archief@wittekerk.nl. Het archief is alleen toegankelijk voor derden nadat de archivaris overleg heeft gehad met de kerkenraad.

Mocht je nog stukken (op zolder of in de kelder) hebben over de Witte Kerk, dan ontvangen we die graag. Onze archivaris bekijkt of de stukken relevant zijn voor ons archief.