Een veilige gemeente 

Binnen de Witte Kerk vinden we het belangrijk dat gemeenteleden veilig hun geloof kunnen beleven en uitdragen. Dit houdt in dat de leden elkaar met respect behandelen en de mensen met speciale taken en opdrachten geen misbruik van hun machtspositie maken. Denk daarbij aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, financiële malversatie, intimidatie en dreiging. De kerkenraad heeft daarvoor een beleid opgesteld (link document plan veilige kerk).

In dit beleidsplan zijn onder andere de gedragsregels voor het jeugdwerk gespecificeerd (link document bijlage 2). Naast het in bezit zijn van Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) dienen alle vrijwilligers welke betrokken zijn bij jongerenactiviteiten de gedragsregels te kennen en dat te bevestigen door ze te tekenen.

Een ‘veilige kerk’ beperkt zich echter niet alleen tot het jeugdwerk. Ook een volwassenen kan in een situatie terecht komen die niet veilig voelt of iets constateren wat niet oké lijkt. Uiteraard kunnen gemeenteleden daarvoor terecht bij het dagelijks bestuur van de kerkenraad (secretaris@wittekerk.nl). Toch kunnen er situaties zijn waarin dit lastig is of waar geen luisterend oor wordt gevonden. Dan is het goed te weten dat gemeenteleden bij een vertrouwenspersoon terecht kunnen. Binnen onze gemeente zijn er onlangs twee aangesteld:

  • Marieke Kort (eerste aanspreekpunt voor de jeugd)
  • Karin Verheul – de Visser (eerste aanspreekpunt voor volwassenen).

Beide personen zijn bereikbaar via vertrouwenspersoon@wittekerk.nl . Marieke of Karin zal na een ontvangen mailtje contact met je opnemen.

Met bovengenoemde zaken hopen wij als kerkelijke gemeente bij te dragen aan een gemeenteleven waar het veilig is om aan deel te nemen en waar ruimte is voor ieder individu (je bent welkom zoals je bent).

Het volledige beleidsplan en onderliggende bijlages zijn hieronder weergegeven:

Bijlage 1: Plan Veilig gedrag

Bijlage 2: Gedragsregels Witte Kerk Nieuw Vennep

Bijlage 3: Meldprotocol PKN

Bijlage 4: Routekaart PKN

Bijlage 5: Beroepscode en gedragsregels voor predikanten en kerkelijk werkers

Bijlage 6: Protocol inzake seksueel misbruik