Het meldpunt Zorg (Bemoedigen of Pastoraat) is Margriet de Leede. Als teamleider coördineert zij alle pastorale zorg.
Wil je een situatie delen (zoals problemen met gezondheid, werk of relaties, opname in ziekenhuis of instelling, maar ook blijde gebeurtenissen zoals geboorte of jubileum), dan kun je met haar contact opnemen:

Met Margriet kun je bespreken of je graag een persoonlijk bezoekje wilt, voorbede of dankzegging in een kerkdienst of dat praktische hulp meer op zijn plaats is. We zijn blij met elke melding, want we kunnen alleen meeleven wanneer je situaties deelt.
Wanneer je wilt dat de gebedskringen voor je persoonlijke situatie bidden, dan kun je gebedspunten doorgeven via e-mail ln.kr1548065957ekett1548065957iw@de1548065957beg1548065957.

Kernteam
Het meldpunt Zorg is onderdeel van het kernteam Bemoedigen (pastoraat). Dit team staat onder leiding van ouderling Cees Gijzenberg. Cees is te bereiken op ln.kr1548065957ekett1548065957iw@ne1548065957gideo1548065957meb1548065957. Het kernteam bestaat uit Tineke van Zanten (ouderling) en Ina Kulk (ouderling). Dit team evalueert, ondersteunt en vult eventueel verschillende vormen van pastoraat aan. Pastoraat is een belangrijk onderdeel van elke christelijke gemeente. Het houdt onder meer in: elkaar bijstaan in vreugde en verdriet, omzien naar elkaar en gesprekken hebben met elkaar over het woord van God en wat dit betekent in het dagelijks leven. Hoe ervaar je bijvoorbeeld de kerkdienst of een verlies dat je moet dragen, een ziekte, handicap of iets anders. Ieder van ons heeft hiermee andere ervaringen, zijn eigen belevenissen en het is fijn om die met elkaar te delen. Je kunt dan een ander tot steun zijn en wordt ook zelf gesteund. We zijn van mening dat onderling contact tussen gemeenteleden erg waardevol en opbouwend kan zijn. We noemen dat onderling pastoraat.

Pastoraal team
Gemeenteleden sporen wij vanaf inschrijving al aan, zich aan te sluiten bij een Groeigroep of andere groepsactiviteiten. Voor bijzondere pastorale situaties kunnen zij een beroep doen op het vrijwillig pastoraal team (ouderlingen, aangevuld met bezoekpersonen). Indien noodzakelijk schakelt het vrijwillig pastoraal team op hun beurt predikant of pastoraal werker in. Elke ouderling heeft een specifiek aandachtsveld:

LeeftijdNaamE-mail
Jeugd en jongerenMarieke Kort-van Groenigenln.kr1548065957ekett1548065957iw@gn1548065957oj1548065957
75 jaar en jonger (kring-ouderling)Cees Gijzenbergln.kr1548065957ekett1548065957iw@ne1548065957gideo1548065957meb1548065957
75 jaar en ouderIna Kulkln.kr1548065957ekett1548065957iw@gr1548065957oz1548065957
75 jaar en ouderTineke van Zanten- van Koningsbruggenln.kr1548065957ekett1548065957iw@gr1548065957oz1548065957

Pastorale ondersteuning
Naast onze eigen predikant ds. Arjan Berensen verleent ds. Chris van Andel uit Amsterdam gemiddeld een dag in de week bijstand in het ouderenpastoraat. Zij zijn bereikbaar via het meldpunt Zorg.