Aangezien er nogal wat verwarring is over tijden, plaats en datums het volgende:

Spullen aanleveren is op elke 1e zaterdag van de maand van 9.30 tot 10.30 uur bij het Trefpunt.

De rommelmarkt is verplaatst ( in verband met corona ) naar 21/22 mei 2022.

Graag  klein, schoon en verkoopbare spullen aanleveren die goed verkoopbaar zijn.

Het zou mooi zijn als u het kleine spul vast verpakt in dozen.

Grote kasten, bankstellen, matrassen e.d. worden niet meer aangenomen aangezien ze niet te verkopen zijn.