Misschien heeft u het al gehoord, maar n.a.v.  uitspraken van de regering wat betreft het Corona-virus zijn er een aantal zaken die u moet weten:

We hebben gebeld met de Gemeente en het beleid is, dat er tot 1 september geen vergunning komt. Daarbij zal de 1,5 meter afstand gehandhaafd blijven, ook na 1 september.

Ook kernteam Beheren van de kerk ziet geen andere mogelijkheden om het dit jaar nog te regelen. Verder kunnen we niet voor 2 jaar spullen in de schuur kwijt, daar is de ruimte te beperkt voor.

En het is de vraag of we de medewerkers zover krijgen dat ze al weer willen helpen met inrichten en verkopen, zo snel na evt. vrijgave ?

Dus al met al heel veel zaken die allemaal niet gunstig zijn voor de rommelmarkt dit jaar. Dus met spijt in ons hart moeten we concluderen dat de rommelmarkt dit keer geen doorgang kan vinden. En we dus een jaar overslaan en volgend jaar september het opnieuw gaan proberen. We hopen uiteraard dat we dan opnieuw een beroep op u mogen doen.

Zolang er geen verandering komt in deze Corona-crisis  wil ik u ook vragen om uw spullen zelf thuis te bewaren tot volgend jaar. We zullen dus ook dit jaar op de 1e zaterdag van de maand niet meer bij het Trefpunt staan om uw spullen aan te nemen.

Namens het bestuur van de rommelmarktcommissie,

Barend van Groenigen