De Witte Kerk-gemeente is ongeveer halverwege het Focustraject. De doelstelling van het Focustraject is om gemeentebreed toegerust te worden. Kernvragen: Hoe weerspiegel ik in mijn dagelijkse leefomgeving Jezus’ liefde? En: hoe worden wij een gastvrije, aanstekelijke gemeente? Kortom: Focus gaat om navolging, en om getuigend christen-zijn. Hoe doe je dat in de praktijk: leerling van Jezus zijn in een straat waar niemand anders naar de kerk gaat? Hoe bereiken we dat: de Witte Kerk als ‘zoutend zout’ voor Nieuw-Vennep?

Bewustwording

Het zijn boeiende vragen. Maar het zijn ook diepe, fundamentele vragen. Daarom is het een zegen dat het Focustraject ons rustig de tijd geeft om na te denken over missionair kerk-zijn. In kerkdiensten, bij Groeigroepen, kleine groepen en tijdens vergaderingen gaat de Bijbel open. Gaandeweg worden wij ons er steeds meer van bewust: de Here God is niet alleen de God van de leden van de Witte Kerk. Hij is de God van alle Vennepers. Zijn liefde gaat naar elk mens uit. Wie dat gaat zien, wordt ook de ogen geopend voor alle mensen in je directe omgeving die God niet (meer) kennen. Die bewustwording op gang brengen is, wat mij betreft, het belangrijkste doel van Focus. We zijn onderweg naar verdere verwerkelijking van dat doel.

Verlangen

Vanuit bewustwording kan verlangen groeien. Om contact te leggen met mensen om ons heen. Om je huis open te stellen voor een ander. Misschien ook: om eerste stapjes te zetten, in beweging te komen. Ik hoor van gemeenteleden die zichzelf vragen beginnen te stellen: ‘wat kan ik doen voor mijn buurt? Zal ik een buurt-barbecue organiseren, zodat ik in contact kan komen met mensen in mijn direct omgeving?’ Ik hoor een Groeigroep zichzelf de vraag stellen of zij samen een adres van een dorpsgenoot kunnen ‘adopteren’ door wekelijks boodschappen te doen voor iemand die dat zelf kan. Binnenkort ontmoet ik met een groepje jonge ouders, die zichzelf de vraag heeft gesteld hoe andere ouders met kinderen in basisschool-leeftijd duurzaam bereikt kunnen worden. Prachtig, als bewustwording tot verlangen leidt.

Eerste stapjes

Verlangen kan vervolgens leiden tot het zetten van eerste stapjes. Een keer bij elkaar zitten, brainstormen, praten over wat kan helpen, en wat niet. Meer ontdekken over hoe de Witte Kerk je kan steunen met menskracht of een kleine bijdrage, als je je verlangen in een eerste stapje wilt omzetten. Een stapje, op weg naar mensen in jouw omgeving die de Here God aan jouw gaf: om voor te bidden, om tijd in te investeren, om -op termijn- iets van het Evangelie mee te delen.
In de Witte Kerk leven al goede ideeën op dit gebied, of ze worden zelfs al uitgevoerd. Een overzichtslijstje vind je hier.

Voor wie ook in deze fase van stapjes-zetten komen, deze vraag: wil je mij laten weten welke ideeën (of verlangens) je hebt om Jezus’ liefde met mensen in jouw omgeving te delen? Ik vraag je dit om twee redenen: het eerste is dat jouw idee mogelijk weer andere Witte-Kerk-ers kan inspireren. Het tweede is dat we er graag voor je zijn, om – waar nodig – je bij te staan met praktisch advies, een stukje financieel ondersteuning, een luisterend oor of een helpende hand. Ik hoop van je te horen!

Mede namens kernteam Toerusten/Focusteam,

ds. Arjan Berensen