Naast de circa tien Groeigroepen zijn er nog twee Bijbelkringen.

Vrouwen-bijbelkring
Deze Bijbelgesprekskring wordt vooral door vrouwen bezocht. Voor de Bijbelstudie in praktische vorm, wordt ieder jaar een nieuw thema gezocht. Bijeenkomsten vinden een keer per drie weken plaats op dinsdagmiddag van 13.15 – 15.00 uur in de huiskamer van een van de deelnemers. Voor meer informatie kun je terecht bij Corrie Wartena, tel: 0252-674874.

Westerkim-kring
Op maandagmorgen leidt  Truus van Breda een kring voor ouderen in verzorgingshuis Westerkim. Ook senioren die niet in de Westerkim wonen, zijn van harte welkom. Voor meer informatie kun je terecht bij de coordinator van de Groeigroepen (Clasine Feith).