‘Jezus zie tegen hem: “Ga heen, uw geloof heeft u gered.”En meteen kon hij weer zien en hij volgde hem op zijn weg.’

Marcus 10: 52, Nieuwe bijbelvertaling.

De Bijbel laat je met andere ogen naar de wereld kijken. De verhalen en gedichten geven hoop en perspectief, zetten ons in beweging, troosten ons. In een aantal bijbelverhalen is kijken zelfs letterlijk het thema. Dat geldt bijvoorbeeld voor de genezing van Bartimeüs, een blinde man ( Marcus 10: 46 – 52 ). Zijn ogen worden geopend –  letterlijk. Maar hoe opent het verhaal de lezers de ogen?

Bijbelzondag is de jaarlijkse dag waarop we u en jou vragen om op een andere manier naar de Bijbel te kijken. Natuurlijk naar het verhaal van deze zondag – ook in een bekend bijbelverhaal zit vaak meer dan je op het eerste gezicht ziet. Maar we hopen ook dat Bijbelzondag een dag is waarop we ons realiseren hoe bijzonder het is dat wij de Bijbel in onze eigen taal kunnen lezen, en dat we in alle vrijheid de Bijbel kunnen kopen en lezen.

Met vriendelijke groeten,

Elly Maat