Aan de ingang van het Trefpunt is een buurtkastje geplaatst. De bedoeling is hier voedsel wat niet snel bederft in te zetten voor mensen die moeite hebben  om de eindjes aan elkaar te knopen.

Men kan anoniem 24 uur per dag iets uit het kastje halen.

Er staan in het  Trefpunt twee kratten waar u  voedsel in kan deponeren ,  we denken dan aan potjes groente, eieren, rijst en alle etenswaren wat voor langere tijd houdbaar is. Mocht u meer inbrengen dan dat uit het kastje wordt genomen, zullen wij dit doneren aan de voedselbank.

De protestante Gemeente De Rank heeft al enige tijd zo’n kastje staan en men moet het buurtkastje twee keer per dag bijvullen, waaruit blijkt dat er veel behoefte aan is.  In overleg met de diaconieën van de andere kerken hebben wij dus besloten ook zo’n buurtkastje te plaatsen.

Laten we blijken dat we een betrokken gemeente zijn die zorg heeft voor onze naaste.

Mogen we als sectie dienen op uw medewerking rekenen.