De Witte Kerk is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland.

Pastoraal team

Onze predikant is ds. Arjan Berensen.¬†Hij is te bereiken op  ¬.ln1540117699.nesn1540117699ereb@1540117699eenim1540117699od1540117699Zijn speerpunten zijn verkonding, toerusting, missionair werk & jong.¬†Contact¬†voor pastoraat is mogelijk via het meldpunt Zorg: 0252-580 806 of .ln.k1540117699reket1540117699tiw@g1540117699roz1540117699

Ds. Chris van Andel en drs. Marijke Gehrels richten zich op pastoraat onder senioren. Zij zijn samen voor 1 dag per week (0,22 fte) beschikbaar. Contact voor pastoraat is mogelijk via het meldpunt Zorg: 0252-580 806 of .ln.k1540117699reket1540117699tiw@g1540117699roz1540117699

Drs. Dorothée Berensen-Peppink is vanuit de IZB gedetacheerd naar de Witte Kerk in het kader van het IZB Focus-traject.
Zij is bereikbaar via ln.bz1540117699i@nes1540117699nereb1540117699.d1540117699. Het Focus-team is bereikbaar via ln.kr1540117699ekett1540117699iw@su1540117699cof1540117699.

Steven Parmentier is voor 1 dag per week (0,2 fte) jongerenwerker in onze gemeente. Hij heeft als eerste aandachtsveld: toerusting en ondersteuning van de vrijwilligers van het jongerenwerk, coördinatie en organisatie van het kinder- en jongerenwerk. Hij is bereikbaar via ln.kr1540117699ekett1540117699iw@gn1540117699oj1540117699.

Kerkenraad

De verschillende kernteams kun je direct bereiken via onderstaande mail-adressen (het postadres vind je onder ‘kerk en zalencentrum’ in de volgende alinea).¬†Vragen of reacties van algemene aard kun je sturen aan kernteam Ondersteunen.

Kernteam Dienen: Jan van Groenigen ln.kr1540117699ekett1540117699iw@ne1540117699neid1540117699
Kernteam Vieren: Nadine Stolk ln.kr1540117699ekett1540117699iw@ne1540117699reiv1540117699
Kernteam Bemoedigen: Cees Gijzenberg ln.kr1540117699ekett1540117699iw@ne1540117699gideo1540117699meb1540117699
Kernteam Toerusten: Arie Geluk ln.kr1540117699ekett1540117699iw@ne1540117699tsure1540117699ot1540117699
Kernteam Beheren: Peter van Teijlingen (waarnemend) ln.kr1540117699ekett1540117699iw@ne1540117699reheb1540117699
Kernteam Bouwen: Adrie van der Luit (waarnemend) ln.kr1540117699ekett1540117699iw@ne1540117699wuob1540117699
Kernteam Jong: Marieke Kort ln.k1540117699reket1540117699tiw@g1540117699noj1540117699Kernteam Ondersteunen: Aly van Groenigen, ln.kr1540117699ekett1540117699iw@ne1540117699nuets1540117699redno1540117699.

Kerk en zalencentrum

Kerkgebouw de Witte Kerk en zalencentrum Het Trefpunt zijn te vinden op:
Hoofdweg 1318
2153 LS Nieuw-Vennep
tel: 0252-672476
routebeschrijving

Dit adres is ook het postadres. Post aan de kerkelijke gemeente graag richten t.a.v. de Witte Kerk. Post aan zalencentrum Het Trefpunt graag richten t.a.v. Het Trefpunt. We ontvangen post bij voorkeur digitaal via de mailadressen verderop op deze pagina.

Koster en Beheerder

De koster van de kerk is Kees Klerk. Beheerdersechtpaar van zalencentrum Het Trefpunt zijn Kees en Truus Klerk. Zij zijn te bereiken via het e-mailadres ln.kr1540117699ekett1540117699iw@tn1540117699upfer1540117699t1540117699 of telefonisch op 0252-672476.