De Witte Kerk is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland.

Pastoraal team

Onze predikant is ds. Arjan Berensen. Hij is te bereiken op  Â.ln1544456241.nesn1544456241ereb@1544456241eenim1544456241od1544456241Zijn speerpunten zijn verkonding, toerusting, missionair werk & jong. Contact voor pastoraat is mogelijk via het meldpunt Zorg: 0252-580 806 of .ln.k1544456241reket1544456241tiw@g1544456241roz1544456241

Ds. Chris van Andel en drs. Marijke Gehrels richten zich op pastoraat onder senioren. Zij zijn samen voor 1 dag per week (0,22 fte) beschikbaar. Contact voor pastoraat is mogelijk via het meldpunt Zorg: 0252-580 806 of .ln.k1544456241reket1544456241tiw@g1544456241roz1544456241

Drs. Dorothée Berensen-Peppink is vanuit de IZB gedetacheerd naar de Witte Kerk in het kader van het IZB Focus-traject.
Zij is bereikbaar via ln.bz1544456241i@nes1544456241nereb1544456241.d1544456241. Het Focus-team is bereikbaar via ln.kr1544456241ekett1544456241iw@su1544456241cof1544456241.

Steven Parmentier is voor 1 dag per week (0,2 fte) jongerenwerker in onze gemeente. Hij heeft als eerste aandachtsveld: toerusting en ondersteuning van de vrijwilligers van het jongerenwerk, coördinatie en organisatie van het kinder- en jongerenwerk. Hij is bereikbaar via ln.kr1544456241ekett1544456241iw@gn1544456241oj1544456241.

Kerkenraad

De verschillende kernteams kun je direct bereiken via onderstaande mail-adressen (het postadres vind je onder ‘kerk en zalencentrum’ in de volgende alinea). Vragen of reacties van algemene aard kun je sturen aan kernteam Ondersteunen.

Kernteam Dienen: Jan van Groenigen ln.kr1544456241ekett1544456241iw@ne1544456241neid1544456241
Kernteam Vieren: Nadine Stolk ln.kr1544456241ekett1544456241iw@ne1544456241reiv1544456241
Kernteam Bemoedigen: Cees Gijzenberg ln.kr1544456241ekett1544456241iw@ne1544456241gideo1544456241meb1544456241
Kernteam Toerusten: Arie Geluk ln.kr1544456241ekett1544456241iw@ne1544456241tsure1544456241ot1544456241
Kernteam Beheren: Peter van Teijlingen (waarnemend) ln.kr1544456241ekett1544456241iw@ne1544456241reheb1544456241
Kernteam Bouwen: Adrie van der Luit (waarnemend) ln.kr1544456241ekett1544456241iw@ne1544456241wuob1544456241
Kernteam Jong: Marieke Kort ln.k1544456241reket1544456241tiw@g1544456241noj1544456241Kernteam Ondersteunen: Aly van Groenigen, ln.kr1544456241ekett1544456241iw@si1544456241rater1544456241ces1544456241.

Kerk en zalencentrum

Kerkgebouw de Witte Kerk en zalencentrum Het Trefpunt zijn te vinden op:
Hoofdweg 1318
2153 LS Nieuw-Vennep
tel: 0252-672476
routebeschrijving

Dit adres is ook het postadres. Post aan de kerkelijke gemeente graag richten t.a.v. de Witte Kerk. Post aan zalencentrum Het Trefpunt graag richten t.a.v. Het Trefpunt. We ontvangen post bij voorkeur digitaal via de mailadressen verderop op deze pagina.

Koster en Beheerder

De koster van de kerk is Kees Klerk. Beheerdersechtpaar van zalencentrum Het Trefpunt zijn Kees en Truus Klerk. Zij zijn te bereiken via het e-mailadres ln.kr1544456241ekett1544456241iw@tn1544456241upfer1544456241t1544456241 of telefonisch op 0252-672476.