Kerk en zalen

Kerkgebouw de Witte Kerk en zalencentrum Het Trefpunt zijn te vinden op:
Hoofdweg 1318
2153 LS  Nieuw-Vennep
tel: 0252-672476
routebeschrijving

Dit adres is ook het postadres. Post aan de kerkelijke gemeente graag richten t.a.v. de Witte Kerk. Post aan zalencentrum Het Trefpunt graag richten t.a.v. Het Trefpunt. We ontvangen post bij voorkeur digitaal via de mailadressen verderop op deze pagina.

Pastoraal team

Onze predikant is ds. Arjan Berensen. Hij is te bereiken op dominee@berensen.nl. Zijn speerpunten zijn toerusting, missionair werk & jong. Contact voor pastoraat is mogelijk via het meldpunt Zorg: 0252-580 806 of zorg@wittekerk.nl.

Ds. Chris van Andel richt zich op pastoraat onder senioren. Hij is voor 1 dag per week beschikbaar.
Contact voor pastoraat is mogelijk via het meldpunt Zorg: 0252-580 806 of zorg@wittekerk.nl.

Drs. Dorothée Berensen-Peppink is vanuit de IZB gedetacheerd naar de Witte Kerk in het kader van het IZB Focus-traject.
Zij is bereikbaar via d.berensen@izb.nl. Het Focus-team is bereikbaar via focus@wittekerk.nl.

Heleen van der Sluijs is voor 1 dag per week jongerenwerker in onze gemeente. Zij heeft als eerste aandachtsveld: toerusting en ondersteuning van de vrijwilligers van het jongerenwerk,  coordinatie en organisatie van het kinder- en jongerenwerk van de Witte Kerk.

Kerkenraad

De verschillende kernteams kun je direct bereiken:

Kernteam Dienen: Jan van Groenigen dienen@wittekerk.nl
Kernteam Vieren: Nadine Stolk vieren@wittekerk.nl
Kernteam Bemoedigen: Cees Gijzenberg bemoedigen@wittekerk.nl
Kernteam Toerusten: Arie Geluk toerusten@wittekerk.nl
Kernteam Beheren: Peter van Teijlingen (waarnemend) beheren@wittekerk.nl
Kernteam Bouwen: Adrie van der Luit (waarnemend) bouwen@wittekerk.nl
Kernteam Jong: Marieke Kort jong@wittekerk.nl
Kernteam Ondersteunen: Aly van Groenigen, ondersteunen@wittekerk.nl.

Vragen of reacties van algemene aard kun je sturen aan kernteam Ondersteunen.

Koster en Beheerder

De koster van de kerk en beheerder van zalencentrum Het Trefpunt is Kees Klerk. Hij is te bereiken via het e-mailadres trefpunt@wittekerk.nl of telefonisch op 0252-672476.

Kerkelijk Bureau

Voor algemene informatie kun je contact opnemen met Truus Klerk. Per mail naar kerkelijkbureau@wittekerk.nl of telefonisch op 0252-672476.