De Witte Kerk is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland.

Pastoraal team

Onze predikant is ds. Arjan Berensen.¬†Hij is te bereiken op †Â.ln1534639527.nesn1534639527ereb@1534639527eenim1534639527od1534639527Zijn speerpunten zijn toerusting, missionair werk & jong.¬†Contact¬†voor pastoraat is mogelijk via het meldpunt Zorg: 0252-580 806 of .ln.k1534639527reket1534639527tiw@g1534639527roz1534639527

Ds. Chris van Andel richt zich op pastoraat onder senioren. Hij is voor 1 dag per week beschikbaar.
Contact voor pastoraat is mogelijk via het meldpunt Zorg: 0252-580 806 of .ln.k1534639527reket1534639527tiw@g1534639527roz1534639527

Drs. Dorothée Berensen-Peppink is vanuit de IZB gedetacheerd naar de Witte Kerk in het kader van het IZB Focus-traject.
Zij is bereikbaar via ln.bz1534639527i@nes1534639527nereb1534639527.d1534639527. Het Focus-team is bereikbaar via ln.kr1534639527ekett1534639527iw@su1534639527cof1534639527.

Heleen van der Sluijs is voor 1 dag per week jongerenwerker in onze gemeente. Zij heeft als eerste aandachtsveld: toerusting en ondersteuning van de vrijwilligers van het jongerenwerk,  coordinatie en organisatie van het kinder- en jongerenwerk van de Witte Kerk.

Kerkenraad

De verschillende kernteams kun je direct bereiken via onderstaande mail-adressen (het postadres vind je onder ‘kerk en zalencentrum’ in de volgende alinea).¬†Vragen of reacties van algemene aard kun je sturen aan kernteam Ondersteunen.

Kernteam Dienen: Jan van Groenigen ln.kr1534639527ekett1534639527iw@ne1534639527neid1534639527
Kernteam Vieren: Nadine Stolk ln.kr1534639527ekett1534639527iw@ne1534639527reiv1534639527
Kernteam Bemoedigen: Cees Gijzenberg ln.kr1534639527ekett1534639527iw@ne1534639527gideo1534639527meb1534639527
Kernteam Toerusten: Arie Geluk ln.kr1534639527ekett1534639527iw@ne1534639527tsure1534639527ot1534639527
Kernteam Beheren: Peter van Teijlingen (waarnemend) ln.kr1534639527ekett1534639527iw@ne1534639527reheb1534639527
Kernteam Bouwen: Adrie van der Luit (waarnemend) ln.kr1534639527ekett1534639527iw@ne1534639527wuob1534639527
Kernteam Jong: Marieke Kort ln.k1534639527reket1534639527tiw@g1534639527noj1534639527Kernteam Ondersteunen: Aly van Groenigen, ln.kr1534639527ekett1534639527iw@ne1534639527nuets1534639527redno1534639527.

Kerk en zalencentrum

Kerkgebouw de Witte Kerk en zalencentrum Het Trefpunt zijn te vinden op:
Hoofdweg 1318
2153 LS Nieuw-Vennep
tel: 0252-672476
routebeschrijving

Dit adres is ook het postadres. Post aan de kerkelijke gemeente graag richten t.a.v. de Witte Kerk. Post aan zalencentrum Het Trefpunt graag richten t.a.v. Het Trefpunt. We ontvangen post bij voorkeur digitaal via de mailadressen verderop op deze pagina.

Koster en Beheerder

De koster van de kerk is Kees Klerk. Beheerdersechtpaar van zalencentrum Het Trefpunt zijn Kees en Truus Klerk. Zij zijn te bereiken via het e-mailadres ln.kr1534639527ekett1534639527iw@tn1534639527upfer1534639527t1534639527 of telefonisch op 0252-672476.