De Witte Kerk is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland.

Pastoraal team

Onze predikant is Ds. Arjan Berensen. Hij is te bereiken via deze websiteZijn speerpunten zijn verkonding, toerusting, missionair werk & jong. Contact voor pastoraat is mogelijk via het meldpunt Zorg: 0252-580 806 (Bereikbaar van 18:00 tot 20:00) of zorg@wittekerk.nl.

Ds. Chris van Andel en drs. Marijke Gehrels richten zich op pastoraat onder senioren. Zij zijn samen voor 1 dag per week (0,22 fte) beschikbaar. Contact voor pastoraat is mogelijk via het meldpunt Zorg: 0252-580 806 (Bereikbaar van 18:00 tot 20:00) of zorg@wittekerk.nl.

Drs. Dorothée Berensen-Peppink is vanuit de IZB gedetacheerd naar de Witte Kerk in het kader van het IZB Focus-traject.
Zij is bereikbaar via d.berensen@izb.nl. Het Focus-team is bereikbaar via focus@wittekerk.nl.

Steven Parmentier is voor 1 dag per week (0,2 fte) jongerenwerker in onze gemeente. Hij heeft als eerste aandachtsveld: toerusting en ondersteuning van de vrijwilligers van het jongerenwerk, coördinatie en organisatie van het kinder- en jongerenwerk. Hij is bereikbaar via jong@wittekerk.nl.

Kerkenraad

De verschillende kernteams kun je direct bereiken via onderstaande mail-adressen (het postadres vind je onder ‘kerk en zalencentrum’ in de volgende alinea). Vragen of reacties van algemene aard kun je sturen aan kernteam Ondersteunen.

Kernteam Dienen: Jan van Groenigen dienen@wittekerk.nl
Kernteam Vieren: Nadine Stolk vieren@wittekerk.nl
Kernteam Bemoedigen: Cees Gijzenberg bemoedigen@wittekerk.nl
Kernteam Toerusten: Arie Geluk toerusten@wittekerk.nl
Kernteam Beheren: Peter van Teijlingen beheren@wittekerk.nl
Kernteam Bouwen: Adrie van der Luit bouwen@wittekerk.nl
Kernteam Jong: Marieke Kort jong@wittekerk.nl
Kernteam Ondersteunen: Aly van Groenigen, secretaris@wittekerk.nl.

Kerk en zalencentrum

Kerkgebouw de Witte Kerk en zalencentrum Het Trefpunt zijn te vinden op:
Hoofdweg 1318
2153 LS Nieuw-Vennep
tel: 0252-672476
routebeschrijving

Dit adres is ook het postadres. Post aan de kerkelijke gemeente graag richten t.a.v. de Witte Kerk. Post aan zalencentrum Het Trefpunt graag richten t.a.v. Het Trefpunt. We ontvangen post bij voorkeur digitaal via de mailadressen verderop op deze pagina.

Koster en Beheerder

De koster van de kerk is Kees Klerk. Beheerdersechtpaar van zalencentrum Het Trefpunt zijn Kees en Truus Klerk. Zij zijn te bereiken via het e-mailadres trefpunt@wittekerk.nl of telefonisch op 0252-672476.