De Witte Kerk is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland. 

Pastoresteam

Onze predikant is Ds. Arjan Berensen. Zijn speerpunten zijn verkondiging, toerusting en missionair werk. Contact voor pastoraat (75 jaar en jonger) is mogelijk via het meldpunt Zorg: 0252-580 806 of zorg@wittekerk.nl. Voor niet-pastorale vragen: 06-14459029 (app en telefoon) of stuur een bericht via zijn blog. Ds Berensen is op dinsdag en zaterdag vrij.

Ds. Chris van Andel richt zich op pastoraat onder senioren (75 jaar en ouder). Contact voor pastoraat is mogelijk via het meldpunt Zorg: 0252-580 806 of zorg@wittekerk.nl.

Steven Parmentier is voor 1 dag per week (0,2 fte) jongerenwerker in onze gemeente. Hij heeft als eerste aandachtsveld: toerusting en ondersteuning van de vrijwilligers van het jongerenwerk, coördinatie en organisatie van het kinder- en jongerenwerk. Hij is bereikbaar via jong@wittekerk.nl.

Kerkenraad

De verschillende kernteams kun je direct bereiken via onderstaande mail-adressen (het postadres vind je onder ‘kerk en zalencentrum’ in de volgende alinea). Vragen of reacties van algemene aard kun je sturen aan kernteam Ondersteunen. 

Kernteam Dienen: Jan van Groenigen dienen@wittekerk.nl
Kernteam Vieren: Nadine Stolk vieren@wittekerk.nl
Kernteam Bemoedigen: Cees Gijzenberg bemoedigen@wittekerk.nl
Kernteam Toerusten: Arie Geluk toerusten@wittekerk.nl
Kernteam Beheren: Peter van Teijlingen beheren@wittekerk.nl
Kernteam Bouwen: Adrie van der Luit bouwen@wittekerk.nl
Kernteam Jong: Marco Kok jong@wittekerk.nl
Kernteam Ondersteunen: Aly van Groenigen, secretaris@wittekerk.nl. 

Kerk en zalencentrum

Kerkgebouw de Witte Kerk en zalencentrum Het Trefpunt zijn te vinden op:

Hoofdweg 1318/1320
2153 LS Nieuw-Vennep
tel: 0252-672476
routebeschrijving

Dit adres is ook het postadres. Post aan de kerkelijke gemeente graag richten t.a.v. de Witte Kerk. Post aan zalencentrum Het Trefpunt graag richten t.a.v. Het Trefpunt. We ontvangen post bij voorkeur digitaal via de mailadressen op deze pagina. 

Zalencentrum en kerkzaal worden beheerd door vrijwilligers. Zij zijn te bereiken via het e-mailadres trefpunt@wittekerk.nl of telefonisch op 0252-672476. E-mail heeft de voorkeur, en wordt binnen enkele dagen beantwoord.