Op zondagmorgen 16 december staat er er een doopdienst ingeroosterd. Zoals eerder in de Witte Kerk meegedeeld, is op 19 september j.l. een kind geboren in het gezin van een van onze gemeenteleden (om privacy-redenen vermelden we hier hun namen niet). De ouders hebben kortgeleden, na diverse gesprekken, de kerkenraad officieel gevraagd om voor hun dochter een kinderzegen te mogen ontvangen in plaats van de kinderdoop.

Bij een kinderzegen stellen ouders hun nieuwgeboren kind voor aan de gemeente, en wordt er temidden van de gemeente om Gods nabijheid en zegen gebeden. Het is geen sacrament. De kinderdoop blijft leidend.
In 2012 besloot de toenmalige kerkenraad, na overleg met de gemeenten, de mogelijkheid tot kinderzegen te bieden aan ouders die moeite hebben met de kinderdoop. Ondanks dat deze ruimte sinds die tijd in ons beleidsplan staat, is daar tot deze aanvraag geen actief gebruik van gemaakt in een dienst in de Witte Kerk.
De kerkenraad hoopt op een dienst tot opbouw van de gemeente en tot eer van Gods Naam.