Het kernteam Dienen (ook wel diaconie of College van Diakenen genoemd) wordt geleid door Jan van Groeningen . Met alle vragen en opmerkingen op het gebied van hulpverlening en zending kun je bij hem terecht. Hij is te bereiken via e-mail dienen@wittekerk.nl.

Het kernteam bestaat verder uit:

  1. Linda  Mulckhuijse-Ruigrok (diaken; penningmeester), E-mail: dienen@wittekerk.nl
  2. Marleen van Beem-Biesheuvel (secretaris), E-mail:dienen@wittekerk.nl
  3. Rita Jongeneel – Rijlaarsdam (ziekenbriefje en bloemengroet), tel: 0252-864497, E-mail: ritajongeneel@gmail.com
  4. Er zijn vacatures voor 2 kernteamleden Dienen (niet-diakenen)

De diaconie probeert een hulp te zijn voor mensen en gezinnen in zorgvolle omstandigheden. Zowel op kleine schaal (persoonlijk) als op grote schaal (landelijk). Zowel dichtbij (Nieuw-Vennep) als wereldwijd wil het kernteam er zijn voor mensen die financieel of materieel steun nodig hebben.

De diaconie is een zelfstandig rechtspersoon. Voor het goed uitvoeren van deze taken is de diaconie financieel afhankelijk van giften en de wekelijkse collecten. Maar ook een goed netwerk van mensen, voor het signaleren van problemen, is noodzakelijk om de juiste hulp te verlenen.
Hulp kan variëren van een bloemetje ter bemoediging en het brengen van mensen naar de kerkdiensten tot het financieel ondersteunen van projecten in Nederland of ver daar buiten.
In principe worden projecten met een christelijke achtergrond gesteund. Maar ook hulpaanvragen en acties van andere organisaties kunnen, met een goede motivatie, gesteund worden.

Het rekeningnummer van de diaconie is rekeningnummer NL33INGB0002144290, t.n.v. penningmeester hervormde diaconie Nieuw-Vennep. Giften zijn van harte welkom. Vermeld dan: gift diaconie wijkgemeente Witte Kerk.