Giften voor onze kerk zijn van harte welkom. Daarvan kunnen we onze activiteiten, onze medewerkers en gebouwen betalen. In januari doen we mee met de landelijke actie Kerkbalans en vragen we alle mensen die bij ons staan ingeschreven om een (toezegging voor een) vrijwillige bijdrage. Tijdens onze kerkdiensten collecteren we zowel voor onze eigen gemeente (kerkrentmeesters) als voor hulp aan anderen (diaconie). Bij de uitgang is een collecte voor een speciaal doel. Wanneer je je bijdrage aan de collecte wilt aftrekken van de belasting, kun je collectebonnen aanschaffen.

Vaste donaties, legaten en erfenissen zijn ook manieren om onze gemeente te steunen. Direct een gift doen, kan ook. Dat kan ook anoniem. Elke bijdrage is hartelijk welkom. Zowel dienen (diaconie) als beheren hebben een apart rekeningnummer.