Wanneer je de Heilige Doop wilt laten bedienen aan je kind(eren), of als je zelf gedoopt wilt worden, kun je een mail sturen naar dominee@wittekerk.nl). Ter voorbereiding op de doop worden een een aantal voorbereidingsavonden gehouden, de zogenaamde basiscursus geloofsopvoeding. Tijdens deze avonden wordt uitgebreid ingegaan op de betekenis van de doop. Deze basiscursus geloofsopvoeding wordt tweemaal per jaar gegeven (in principe in september en februari). Je kunt de cursus al volgen wanneer je kindje nog verwacht.
Wanneer je op latere leeftijd gedoopt wilt worden, kun je dat bespreken met onze predikant. Vaak kun je meedoen met de belijdeniscatechese.
Doopdiensten worden in de regel gehouden in de morgendienst van de tweede zondag in de even maanden.