Focus

In de gemeente zijn we bezig met het Focus-traject. Een traject van twee jaar waarin we gemeentebreed, van jong tot oud (opnieuw) onze focus op Jezus willen richten. Samen ontdekken wie Jezus voor ons wil zijn en wat wij kunnen betekenen voor de mensen om ons heen. Aanspreekpunt voor het Focus-traject is trajectbegeleider drs. Dorothée Berensen-Peppink, d.berensen@izb.nl.

 

Komende periode tot en met Pasen 2019 staat blok 4 van Focus centraal, met als thema: ‘De gemeente van Jezus’.  In Christus zijn we aan elkaar gegeven als broers en zussen, jong en oud, als kinderen van de Vader.  Een voorrecht en kwetsbare opdracht tegelijk, omdat van de manier waarop we samen kerk van Christus zijn, ook iets hopen uit te stralen aan de mensen in ons eigen netwerk.

 Groeigroepen

Het is aan te bevelen samen met anderen de studies te doen. Wil je ook (een keer) meedoen met de groeigroepen. Mail naar ggg@wittekerk.nl 
Bij het materiaal zijn ook filmpjes ontwikkeld die echt goed passen bij het gesprek die groeigroepen hebben. Alle filmpjes staan op https://www.izb.nl/focus/downloads-bij-focustrajecten/ 

Persoonlijke verdieping?

Zijn jullie als gezin in 2019 begonnen met het voornemen te investeren in de geloofsgesprekken? Of wil je voor jezelf gericht bij de diensten bezig zijn met stille tijd? Achterin de boekjes staan gezinsmomenten en vergaderopeningen.

Boekjes van blok 4 liggen op de tafel bij de grote zaal.

Podcast ‘Eerst dit’ & ‘Woord voor de werkweek’
Via www.eerstdit.nl kun je je aanmelden voor een goed begin van de dag. 7 min. Overdenking van een bijbeltekst, die je op de app binnenkrijgt elke morgenvroeg. 

Makkelijker kan het niet. Initiatief van IZB en EO. 
Een podcast specifiek voor geloven op werkdagen is deze: https://www.izb.nl/podcasts-geloven-op-werkdagen/

 Data:
zo 24 maart – Focusdienst 4.4
di 2 april – avond in het Trefpunt met Margriet van der Kooi
wo 3 april  – evaluatie en toerusting kringleiders
7-12 april – GG- Focusstudie 4.5 ‘dienen en delen’
zo 5 mei – Themadienst ‘Dienen’
5-12 mei – EW-studie 1 ‘De hoop die in ons leeft’
16 mei – avond over geloofsopvoeding (Generatio)
19-24 mei – EW-studie 2 ‘De hoop die in ons leeft’
za 7 juni – Ondernemersevent met Ben Tiggelaar en Ron van der Spoel

 Vragen? Spreek gerust iemand van het kernteam Toerusten/ Focus: Arie Geluk, Eric van Leeuwen, Clasine Feith, Joffrey van Grondelle, ds. Arjan Berensen, Dorothée Berensen
Mail naar focus@wittekerk.n of d.berensen@izb.nl