Focus

In januari zijn we gestart met het Focus-traject. Een traject van twee jaar waarin we gemeentebreed onze focus op Jezus willen richten. Samen ontdekken wie Jezus voor ons wil zijn en wat wij kunnen betekenen voor de mensen om ons heen.
Aanspreekpunt voor het Focus-traject is trajectbegeleider drs. Dorothée Berensen-Peppink, ln.bz1534639584i@nes1534639584nereb1534639584.d1534639584.

Blok 1: ‘Jezus ontmoeten’
Zowel de kinderkerk, de GroeiGroepen als mensen thuis staan stil bij dezelfde thema’s. Ook een aantal zondagse diensten staan in het teken van thema’s als ‘Jezus raakt ons aan’,  ‘Jezus spreekt ons aan’ en ‘Jezus ziet ons aan’. Dit blok is intussen afgerond.

Blok 2: ‘Jezus dichtbij’
In het eerste blok ging het om een hernieuwde kennismaking met de Here Jezus. In dit tweede blok gaan we een stap verder. We spreken over ‘discipelschap’: Jezus volgen in jouw leven. Hoe doe je dat? Waar en hoe komt Christus dichtbij? Dit zijn de elementen van dit blok:

week

 

 

Hoofdstuk uit Focus werkboek

Thema

Naar aanleiding van of ter inleiding  op de preek op

15

8-14 apr

kring 12

Focus 2.1

De stem van Jezus

8 april, Joh. 21

17

22-28 apr

kring 13

Focus 2.2

De verborgen aanwezigheid van Jezus

15 april, Lucas 24:13-32

20

13-19 mei

kring 14

Focus 2.3

De brief van Jezus

20 mei, 2 Kor. 3 en Hand. 2

22

27 mei – 2 juni

kring 15

 materiaal volgt

gebed

 

23

3-9 juni

6 juni

 

Ron vd Spoel

 

24

10-16 juni

informeel

Suggestie: Emmaüswandeling

 

 Voor vragen of suggesties rond Focus kun je terecht bij het Focus-team (Arie Geluk, Adrie van der Luit, Erik van Leeuwen, Dorothée Berensen-Peppink en ds Arjan Berensen) via ln.kr1534639584ekett1534639584iw@su1534639584cof1534639584.