Gemeentebidstond

Elke eerste zondag van de maand ben je welkom in de gemeentebidstond. We bidden en danken voor alles wat speelt binnen onze gemeente. Daarnaast hebben we natuurlijk ook aandacht voor ons dorp, ons land en de wereld om ons heen. Om 18.00 uur beginnen we in Het Trefpunt, zodat we om 18.45 uur kunnen eindigen. Na de bidstond kun je dus altijd de avonddienst bezoeken. De exacte data staan in ons kerkblad, in de agenda en in de digitale nieuwsbrief.

Gebedsplaats

Na afloop van elke morgendienst is er gelegenheid voor persoonlijk gebed. Twee gemeenteleden, die herkenbaar zijn aan een blauw keycord, staan klaar om voor iedereen die daar behoefte aan heeft, te bidden.  Wanneer je graag gebed wilt naar aanleiding van de dienst of naar aanleiding van iets dat speelt in je persoonlijk leven, dan ben je van harte welkom.
Zowel in de digitale nieuwsbrief als op de beamer voor de dienst, staan de namen van de mensen van het gebedsteam. Het gebed vindt plaats in zaal 4.

Gebedspunt van de week

Elke zondag staat er een nieuw, actueel gebedspunt van de week op de Zondagsbrief, die in kerkdiensten wordt uitgedeeld. Heb je een tip voor het gebedspunt van de week? Laat het weten via gebed@wittekerk.nl. Ook al je andere ideeën voor initiatieven rond gebed zijn daar welkom!