Na afloop van elke morgendienst is er gelegenheid voor persoonlijk gebed. Twee gemeenteleden, die herkenbaar zijn aan een blauw keycord, staan klaar om voor iedereen die daar behoefte aan heeft, te bidden.  Wanneer je graag gebed wilt naar aanleiding van de dienst of naar aanleiding van iets dat speelt in je persoonlijk leven, dan ben je van harte welkom.
Zowel in de digitale nieuwsbrief als op de beamer voor de dienst, staan de namen van de mensen van het gebedsteam. Het gebed vindt plaats in zaal 4.