De kerkrentmeesters beheren de kerkelijke gebouwen en terreinen: de kerk, zalencentrum Het Trefpunt, de pastorie en de voormalige dienstwoning. Ze verpachten ook het inpandige uitvaartcentrum. Het zalencentrum wordt ook verhuurd aan derden voor vergaderingen, trainingen, feesten, recepties, productpresentaties en dergelijke. Voor het beheer van de kerk en Het Trefpunt is een vrijwillig coordinator aangesteld, bereikbaar via trefpunt@wittekerk.nl.

Aan de achterzijde van Het Trefpunt ligt uitvaartcentrum De Cipres. Dit wordt beheerd door Monuta Westerveld. Alle uitvaartverzorgers mogen gebruik maken van de mogelijkheden van dit uitvaartcentrum. Leden van onze wijkgemeente ontvangen korting op de opbaring in een van de familiekamers wanneer de uitvaart verzorgt wordt door Monuta Westerveld.