Op woensdag 12 december om 20:00 wordt er een tweede cursusavond georganiseerd over ‘geloof en werk’. Ook als je de eerste avond op 29-10 niet bij was, van hárte welkom op deze avond. Waar we toegerust worden, elkaar ontmoeten in beroepsgroepen, samen in gesprek gaan, zingen en bidden. Geïnspireerd door film & praktijk.

In december zijn er vanwege de Adventsperiode geen Focusdiensten, en geplande groeigroepavonden. Een mooie maand om spontaan met elkaar of als kring met elkaar af te spreken bij elkaar aan te schuiven en een avond in te vullen met de creatieve ideeën uit de eigen groep. Daarnaast van harte welkom op deze plenaire groeigroepavond, die uiteraard ook voor andere gemeenteleden of geïnteresseerden georganiseerd wordt. Dus neem gerust iemand mee.

De avond is ook voor hen die geen betaalde arbeid verrichten.. breder op gevat gaat het ook over ‘geloven op werkdagen’.

Van harte uitgenodigd!