Met elkaar meeleven en samen groeien in het geloof. Dat vinden wij belangrijk. Daarom spelen GroeiGroepen in onze gemeente een grote rol. Een GGG bestaat uit gemiddeld twaalf personen en komt één keer per twee weken bij elkaar.  Om te lezen en na te denken over het Woord van God, maar ook om met elkaar te zingen, te bidden en gewoon even bij te praten. De nadruk ligt niet op Bijbelstudie (hoewel dat heel belangrijk is), maar op het (geloofs)gesprek. Anders gezegd: op hoe de Bijbel en het geloof doorwerken in ons leven.

Een GGG is voor iedereen: jong en oud, mensen die al langer geloven, maar ook voor mensen die net tot geloof gekomen zijn. Er is een GGG op bijna elke dag van de week, overdag en ‘s avonds.  Speciale groepen voor moeders, voor senioren, voor twintigers en voor mensen met een verstandelijke beperking.  We vinden altijd een groep die bij jou past.

Voor informatie over GGG kunt u terecht bij Clasine Feith, tel.: 0252-680250, e-mail: ggg@wittekerk.nl. Instromen in een GGG kan altijd!