Op zondagavond om 19:00 is er een bijeenkomst in de Witte Kerk. Deze bidstonden zullen in principe wekelijks plaatsvinden, tenzij er een dienst of samenkomst is gepland. We bidden en danken voor alles wat speelt binnen onze gemeente. Daarnaast hebben we natuurlijk ook aandacht voor ons dorp, ons land en de wereld om ons heen.

De online bijeenkomsten op dinsdagavond van 20:00 tot 20:30 gaan vooralsnog ook door. Wil je meer weten? Neem contact op met toerusten@wittekerk.nl.