Vier keer per jaar vieren wij het Heilig Avondmaal. De viering vindt zowel in de morgendienst als in de avonddienst plaats. Iedereen die de naam van Jezus beleden heeft, wordt uitgenodigd om aan de tafel plaats te nemen. De speciale avondmaalscollecte heeft steeds een gerichte diaconale bestemming. De Avondmaalsviering staat open voor belijdende leden. Gemeenteleden die deze diensten niet kunnen bezoeken, kunnen het Heilig Avondmaal ook in verzorgingshuis ‘De Westerkim’ vieren. Datum en tijd kun je op vragen via de coordinator Zorg (zorg@wittekerk.nl).