We staan aan het begin van een nieuw kerkelijk seizoen. En daarmee starten we binnenkort ook weer met de bijeenkomsten van de kleine groepen. Bij deze ontvangen jullie de benodigde informatie.

 Kleine groepen van groot belang!

De kleine groepen vormen een belangrijke bouwsteen binnen het gemeenteleven van de Witte Kerk. Naast de ontmoeting en het omzien naar elkaar is de kleine groep staat het samen bestuderen van de bijbel en het daarover in gesprek te gaan centraal. Het is een plek waar je je geloofservaringen kunt delen. En er is ruimte om elkaar in gebed bij God te brengen. Bovendien stimuleert en versterkt je elkaar om je geloof ook werkelijk uit te leven. Zo groei je in gemeenschap met God en met elkaar. Kortom: laat die kans niet aan je voorbij gaan en sluit je (ook) dit jaar (weer) aan bij een kleine groep!

 Materiaal

Dit jaar volgen we het nieuwste materiaal van het Evangelisch WerkVerband. Het thema is: “Leef je geloof”. Hierin staat de Jakobus brief centraal. Deze brief is wellicht niet heel bekend, maar wel inspirerend en praktisch. Het wordt ook wel het “spreukenboek van het Nieuwe Testament” genoemd, met als centrale oproep: Leef je geloof!

Het boekje bevat materiaal voor in totaal 15 bijeenkomsten. In tegenstelling tot vorig jaar is het materiaal niet meer online maar alleen in boekvorm beschikbaar. De boekjes zullen binnenkort voor een bedrag van €10,- beschikbaar zijn. Daarover later in deze brief meer.

 Samenwerking met Crosspoint

We zijn blij dat we ook dit jaar wat betreft de toerustingsbijeenkomsten weer samen op zullen trekken met Crosspoint.  Dit seizoen zullen er niet 8 maar 4 gezamenlijke toerustingsbijeenkomsten worden gehouden. Deze bijeenkomsten zullen worden verzorgd door Ds. Bram Dijkstra en Bert van Laar (CP) en Ds. Chris van Andel en Steven Parmentier (WK). Afwisselend zullen de bijeenkomsten worden gehouden in Crosspoint en in de Witte Kerk.

 Structuur en Planning

Dit seizoen is opgedeeld in 4 blokken. Elk blok begint met een gezamenlijke toerustingsavond waarin 1 programma wordt behandeld. Deze toerustingsavond zal meer het karakter hebben van een bijeenkomst zoals die ook in de kleine groepen plaatsvind. Maar dan een XXL variant. Naast een inleiding is er dan ook ruimte om met elkaar in gesprek te gaan in kleine groepen.

In onderstaand schema vind je het jaarrooster waarbij in groen de toerustingsavonden zijn aangegeven.

Deze toerustingsavonden staan dus gepland op zondagavonden 2 oktober, 27 november, 5 februari en 16 april. De avonden beginnen om 19.00 uur en duren tot ongeveer 20.30 uur.

In de tussenliggende periode tussen 2 toerustingsavonden in is er gelegenheid om binnen de eigen groep samen te komen om de aangegeven programma’s te behandelen. Jullie kunnen als groep zelf deze avonden inplannen. Afhankelijk van de frequentie waarop jullie groep samen komt kun je onderling afstemmen wanneer je welke programma’s wilt behandelen.

Groepsindeling

Als basis voor de groepsindeling willen we gebruik maken van de indeling van de groepen van vorig jaar. Uiteraard zijn gewenste aanpassingen altijd mogelijk.

Om tot een indeling te komen willen we graag onderstaand verzoek bij jullie neerleggen:

 • Voor iedereen die vorig jaar al deel uit maakte van een groep is het verzoek: neem de komende week onderling contact op met elkaar en inventariseer wat jullie plannen binnen de groep zijn. Stuur vervolgens vanuit de groep 1 mail via jullie contactpersoon naar toerusten@wittekerk.nl. Graag daarbij het volgende vermelden:
  • de namen van de personen die van plan zijn om deel te nemen
  • wanneer (dag en tijdstip) de bijeenkomsten van de groep plaatsvinden
  • Frequentie waarop jullie willen samenkomen.
  • Aantal boekjes dat jullie binnen de groep willen afnemen/bestellen.
 • Als je vanaf dit seizoen nieuw wilt aanmelden, of als je om wat voor reden dan ook wilt wisselen van groep: stuur dan een mailtje naar toerusten@wittekerk.nl met de volgende gegevens:
  • Voorkeur voor dag en tijdstip
  • Voorkeur frequentie
  • Mogelijke voorkeur voor bepaalde groep.
  • Of je een boekje wilt bestellen of niet.
 • Als je individueel het programma wilt volgen en daartoe een boekje wilt bestellen: stuur dan een mail naar toerusten@wittekerk.nl met naam en adres.

Als je je gedurende het seizoen wilt aanmelden dan ben je van harte welkom en zullen we op dat moment een groep proberen te vinden zodat je kunt instromen.

Graag ontvangen we bovenstaande informatie voor zondag 18 september per mail. We streven er vervolgens naar om uiterlijk 2 oktober de groepsindeling gereed te hebben en voor iedereen een geschikte plek te hebben gevonden.

Distributie en betaling boekjes:

Zoals gezegd kunnen de boekjes per mail worden besteld bij toerusten@wittekerk.nl . Vervolgens kunnen de boekjes op zondagmorgen 25 september na de dienst of op de eerste toerustingsavond van zondagavond 2 oktober worden afgehaald. Bij het boekje zal het rekeningnummer worden bijgevoegd waarop het bedrag van € 10,- kan worden overgemaakt. Er kan ook ter plekke (gepast) contact worden betaald.

Tenslotte:

Laten we met elkaar komend seizoen in gebed brengen en God bidden om de leiding van zijn Geest. In afhankelijkheid van Hem mogen we dan uitzien naar een leerzaam en opbouwend nieuw seizoen.

Zegen daarbij!

Mocht je vragen of opmerkingen hebben, neem dan vooral contact op via toerusten@wittekerk.nl of spreek iemand van kernteam toerusten aan.

Met vriendelijke groet,

Kernteam toerusten

Elly Maat, Joffry van Grondelle, Clasine Feith