Van harte wordt u uitgenodigd om weer aanwezig te zijn bij deze avonden in het Trefpunt. Het zijn inspirerende avonden, waar sprekers uitleg geven over de tijd waarin we nu leven met Israël en alles wat er om ons heen gebeurd. En natuurlijk de Bijbel als uitgangspunt.

9 maart komt Ds Kees van Velzen spreken.

Met als thema “Het herstel van het Koningschap van Israël.

16 maart komt Ds Kees Kant spreken.

Met als thema “ De grote betekenis van Israël voor deze wereld.

Graag hopen wij u te ontmoeten op deze fijne avonden waar Israël in het midden staat.

Wat mogen wij dankbaar zijn dat wij erbij mogen horen, dat Hij ook ons op het oog heeft.  Wij zijn ingeënt bij Gods volk . Dat is genade.

We mogen zoals Ruth zeggen “Uw volk is mijn volk, Uw God is mijn God.

De avonden beginnen om 20:00.