De diaconie heeft een aparte afdeling voor jongeren: de jeugddiaconie. Het doel is om samen met jongeren  actief bezig te zijn voor anderen.
Wat we doen?  Boodschappen doen voor oudere mensen, kleine klusjes in en om het huis of  een spelletje met iemand doen. Ook doen we activiteiten waarmee we geld kunnen verdienen. Het verdiende geld gaat  naar een goed doel.
Elk jaar zijn we aanwezig op de rommelmarkt. We verkopen speelgoed voor een diaconaal doel.
We vinden het belangrijk dat we ons bewust zijn van het leed van anderen, hier of elders in de wereld.
Rekeningnummer: NL33INGB0002144290 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente, onder vermelding van Jeugddiaconie.