De Witte Kerk is een missionaire gemeente. Daarmee bedoelen we dat we als kerk graag iets delen van Gods liefde voor mensen. Eén van de manieren waarop we dat doen, is zorgen voor een open, gastvrije kerkgemeenschap. We zetten ons graag in voor initiatieven die een brug slaan tussen de Witte Kerk en het dorp Nieuw-Vennep.

In de tabel lees je welke voornemens kerkleden op dit gebied hebben voor het jaar 2019. Heb jij ook een goed idee? Of wil je helpen met één van onderstaande ideeën? Dominee Arjan Berensen is blij met jouw reactie!

maandinitiatiefvoortgang
januariwittekerk.nl gastvrijer makenloopt
februariontwikkelen folders voor gastenafgerond
maartfilmproject 'The Shack' i.s.m. filmhuis Pier Kafgerond
aprilKoningsdag rond de Witte Kerk
& Open kerk
afgerond
aprilfilmproject 'The Passion' i.s.m. Filmhuis Pier Kafgerond
meistart wekelijkse openstelling van de Witte Kerk: 'rust & ruimte'afgerond
meionderzoek naar inloopmoment voor dorpsgenoten (35-65 jaar)verplaatst naar najaar 2019
juniavondvierdaagse met de Witte Kerkafgerond
juniNieuw-Vennep doet: Vennepers helpen Vennepersverplaatst naar najaar 2019
julikoffiedrinken in de openlucht na kerkdienstenverwacht
juligastvrijer bebording rond- en in de kerkin onderzoek
augustusopen kerk tijdens rommelmarkt 2019loopt
septemberstart Alpha-cursusloopt
septemberopen kerk tijdens Monumentendagafgerond
oktoberstart Kliederkerk Witte Kerkin onderzoek
novemberexperimentele dienstloopt
decemberaanwezigheid kerstmarktin onderzoek
decemberkinderkerstfeest, jongerenkerst en kerstnachtdienstloopt