Samen van betekenis voor de Witte Kerk

Beste gemeenteleden,

De waarde van de kerk, wat is dat? Niet in bedragen te vangen. Misschien zelfs lastig in woorden uit te drukken….De kerk is een plek waar we het geloof met elkaar delen. Waar we rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Het is een plek waar we er voor de ander zijn. Waar we zorgen voor elkaar en voor de mensen om ons heen. Zo zijn we als gemeenschap van grote betekenis in de samenleving.

Het afgelopen jaar bouwden we verder aan een gemeenschap die omziet naar elkaar. Ondanks de beperkende maatregelen hebben we elkaar in en om de kerk kunnen ontmoeten. Daar waar dat niet kon was boden we online mogelijkheden.

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Ook in 2023 willen we het samen kerk-zijn vorm en inhoud geven. We willen vooruit, investeren in het omzien naar elkaar en van betekenis zijn. Daar hebben we uw steun bij nodig! Met deze brief doen we daarom een dringend beroep op u voor een financiële bijdrage. Want ook al is de waarde van de kerk niet in bedragen te vangen, kerk-zijn kost wel geld.

 U kunt uw bijdrage overmaken naar bankrekening NL08RABO 037.372.58.76 t.n.v Protestantse Gemeente Witte Kerk.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Met vriendelijke groet,

Janet Mahieu

Penningmeester Witte Kerk