Kaften kerkblad

Een collage van ons magazine

Lees ons Kerkmagazine Rondom de Witte Kerk – mei 2018.

Het blad verschijnt zes keer per jaar. Een jaarabonnement kost € 12,50. Wanneer je buiten Nieuw-Vennep woont kun je kiezen om het kerkblad af te halen (€ 12,50) of te laten verzenden per post (€ 30,50).
De ledenadministratie (leden@wittekerk.nl) verzorgt de abonnementenadministratie.

Nieuwe leden van de  Witte Kerk ontvangen het blad bij wijze van kennismaking drie keer gratis thuis bezorgd.

Kopij voor het kerkblad kan gemaild worden naar kerkblad@wittekerk.nl. Tekst en foto’s graag apart aanleveren. De grootte van de foto is minimaal 1MB.
De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden kopij tekstueel aan te passen, in te korten en in het uiterste geval niet te plaatsen. Ingezonden kopij mag ten hoogste 200 woorden bevatten. Redacteur is Theo Kauffman, e-mail: kerkblad@wittekerk.nl.