Het kernteam Bouwen is de voortzetting van de commissie Gemeente Opbouw Commissie (GOC). Dit team ondersteunt bij het verder uitwerken van de nieuwe organisatiestructuur. Ook in de toekomst zullen zij continue toetsen of de vorm (structuur en processen) van onze organisatie nog wel ten dienste staat van de inhoud, de kern van ons gemeente-zijn. De ouderling Bouwen is ook de tweede voorzitter van de kerkenraad. Meer weten? Adrie van der Luit is teamleider. Zij is te bereiken via bouwen@wittekerk.nl.